University of Oulu

”Have you ever considered that too many asnwers are the same as no answer at all?” : faniteoriat A Song of Ice and Fire -fandomissa

Saved in:
Author: Taskila, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106198589
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Taskila, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Korpua, Jyrki
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani George R. R. Martinin A Song of Ice and Firen ja sen televisioadaptaatio Game of Thronesin ympärille muodostunutta faniyhteisöä faniteorioiden kautta. Faniyhteisöillä eli fandomeilla on omat vakiintuneet tulkinnan strategiansa, jotka ohjaavat merkitysten muodostumista. Fanien käyttämät tulkinnan strategiat toimivat työkaluna, jonka avulla teksti otetaan haltuun ja valjastetaan pohjaksi fanien omalle merkitysten tuotannolle. Tutkielmassani keskityn tarkastelemaan näitä merkityksen muodostumisen ja fanituotannon prosesseja faniteorioiden näkökulmasta. Lähestyn tutkimuskohdettani ensisijaisesti fanitutkimuksen perinteen lähtökohdista. Tarkastelen faniteorioita fanikulttuurille tyypillisenä kanssakäymisen muotona sekä fanikulttuurin vastaanoton ja tulkinnan konventioiden kautta syntyvänä fanituotantona. Tarkastellessani faniteorioiden muodostumista ja rakentumista analysoin ilmiötä fanitutkimuksen ohella fantasian ja kuvitteellisten maailmojen tutkimuksen välineillä. Faniteoriat ovat paitsi fanien tekemiä tulkintoja ja fanituotantoa, myös fanien välisen kommunikaation muoto. Faniteoriat ruokkivat fandomin sisäistä keskustelua ja mahdollistavat erilaisista tulkinnoista neuvottelemisen. Keskustelun ja jatkuvan neuvottelun myötä faniteoriat ovat jatkuvassa liikkeessä. Faniteoriat kehittyvät pohjatekstin kasvaessa, muuntautuvat fanien tehdessä uusia tulkintoja ja pulpahtavat uudelleen pintaan adaptaatioiden myötä. Internetin myötä fandomeista on tullut yhä enenevässä määrin virtuaalisia yhteisöjä. Internet on muovannut fanikulttuureita, mahdollistanut fandomien globalisoitumisen ja tarjonnut mahdollisuuksia uudenlaisille fanituotannon muodoille. Internet tarjoaa faniteorioille julkaisukanavan ja mahdollistaa niistä käytävän keskustelun. Toistoon, muunteluun ja leviämiseen perustuvana ilmiönä faniteoriat muistuttavat internet-meemiä. Tutkimukseni aineisto koostuu fanien internetiin tuottamista faniteorioita esittelevistä Youtube-videoista, fanien kirjoittamista wiki-artikkeleista ja blogikirjoituksista sekä internet-keskustelupalstoilla käydyistä keskusteluista. Fanien tuottaman aineiston lisäksi nostan tarkasteluun faniteorioiden näkökulmasta oleellisia osia Martinin ASoIaF-romaaneista sekä HBO:n televisioadaptaatiosta. Analysoin faniteorioiden rakentumisen prosessia ja fanien tapaa käyttää ja tulkita tekstiä. Käsitän faniteoriat fanikulttuurille tyypilliseksi tulkintastrategiaksi, jota fanit hyödyntävät lukuisin eri tavoin. Faniteoriat ovat keino jäsentää tekstistä ja sen kuvitteellisesta maailmasta saatavissa olevaa tietoa. Faniteorioiden kautta fanit pohtivat kertomuksen arvoituksia ja aukkokohtia, kuvitteellisen maailman lainalaisuuksia, henkilöhahmojen kehitystä sekä teosten tematiikkaa. Faniteorioiden tarkastelu avaa näkökulmia fanikulttuurien toimintatapojen ohella myös fanituksen kohteena olevien teosten vastaanottoon. Faniteorioiden kautta fanit ilmaisevat odotuksiaan, käsittelevät pettymyksiään ja neuvottelevat teosten tulkinnasta. Faniteoriat kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat monimutkaisen ja monihaaraisen faniteorioiden verkoston. Toisinaan faniteoriat inspiroivat uusia faniteorioita, jotka hyödyntävät osia aiemmista faniteorioista. Faniteorioita voidaan ajatella fanimetatekstin konkreettisena ilmentymänä, joka toimii merkitysten arkistona. Faniteoriat ovat luonteeltaan arkonttista fanituotantoa. Esitän tutkielmassani määritelmän faniteorian käsitteelle, muotoilen perusteita faniteorioiden luokittelulle ja pohdin faniteorioiden yhteyksiä muihin fanituotannon muotoihin ja fanien kommunikoinnin tapoihin. Tarkastelen faniteorioita ilmiönä suhteessa fanifiktioon ja internet-meemiin. Faniteoriat ovat tutkimuskirjallisuudessa ja akateemisessa keskustelussa jäänet toistaiseksi vähälle huomiolle. Tutkimukseni pyrkii tuomaan faniteorian käsitteen akateemisen keskustelun piirin sekä luomaan pohjaa aihepiirin jatkotutkimukselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Taskila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.