University of Oulu

Homekasvuston mittaaminen ioniliikkuvuusspektrometrillä

Saved in:
Author: Salmi, Taneli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.2 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106198605
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Salmi, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Myllymäki, Sami
Reviewer: Myllymäki, Sami
Haverinen-Shaughnessy, Ulla
Description:

Tiivistelmä

Tässä diplomityössä tutkittiin, soveltuuko ioniliikkuvuusspektrometria homeen tunnistukseen sisäilmaa mittaamalla. Mikrobiologisille epäpuhtauksille altistumisella on todettu olevan terveysvaikutuksia. Tästä syystä on tärkeää havaita mahdolliset epäpuhtaudet sisäilmasta.

Tutkimusta varten kehitettiin mittausjärjestelmä ja testattiin differentiaalista ioniliikkuvuusspektrometriä ja sen käyttöä sisäilma-anturina. Työssä käsiteltiin anturin teoriaa sähkötekniikan ja elektroniikan näkökulmasta.

Aikaisempien tutkimusten perusteella selvitettiin homeiden aineenvaihduntatuotteista sellaisia yhdisteitä, joiden avulla homeita voitaisiin tunnistaa sisäilmaa mittaamalla. Tutkimuksen kohteena oli Stachybotrys chartarum-home, jota kasvatettiin kipsilevyllä mittauksia varten. Työssä testattiin anturin ja mittasysteemin kykyä tunnistaa aineenvaihduntatuotteita.

Alustavien tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että differentiaalista ioniliikkuvuusspektrometria voidaan käyttää tunnistamaan aktiivinen mikrobikasvusto kipsilevyltä. Työssä käytetyn mittausjärjestelmän näytteenottoa tulee jatkokehittää.

Tämä työ antaa pohjan ioniliikkuvuusspektrometriin perustuvan mittajärjestelmän jatkokehittämiselle homekasvuston havaitsemiseen.

Mold detection with ion mobility spectrometry

Abstract

The suitability of ion mobility spectrometry was investigated in this thesis for detection of molds by measuring indoor air. Exposure to microbial pollutants have been associated with health effects. It is important to detect potential contaminants for that reason.

A measurement system was developed and differential ion mobility spectrometry was tested as an indoor air quality sensor. The sensor theory was explored from the perspective of electrical engineering.

Based on previous studies, metabolic compounds that could be used to identify molds by measuring indoor air was investigated.

The subject of the study was Stachybotrys chartarum-mold and it was cultivated on a plasterboard for test measurements. The ability of the sensor and measuring system to detect metabolic products was tested in the work.

Based on preliminary results, differential ion mobility spectrometer can be used to detect microbial growth on plasterboard. The sampling of the measurement system used in the work must be further developed. This thesis provides a basis for the further development of a measurement system based on ion mobility spectrometry for detecting mold growth.

see all

Subjects:
Copyright information: © Taneli Salmi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.