University of Oulu

Digitaalisen median mahdollisuudet/digitaalinen media koneensuunnittelussa

Saved in:
Author: Mäkelä, Santtu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228617
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mäkelä, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää digitaalisen median merkitys ja mahdollisuudet koneensuunnittelussa. Työssä selvitetään digitaalisen ja perinteisen median erot, miten digitaalinen media on vaikuttanut koneensuunnitteluun ja mikä on sen merkitys tällä hetkellä, sekä millaiset mahdollisuudet digitaalisella medialla on koneensuunnittelussa tulevaisuudessa. Työssä määritellään myös mitä digitaalisella medialla tarkoitetaan koneensuunnittelun yhteydessä.

Työssä perehdytään digitaaliseen mediaan ja koneensuunnitteluun aihepiireihin liittyvään kirjallisuuteen. Kirjallisuudessa esiintyvän tiedon perusteella digitaalitekniikat ja digitaalinen media ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa koneensuunnittelun kontekstissa. Digitaalinen media on tietokoneiden mahdollistama käsite, joka ei ole täysin yksiselitteinen. Tässä työssä digitaalista mediaa on käsitelty koneensuunnittelun kannalta väliaineena, välineenä ja välittäjänä, ja tallenteena sillä sana media voi kontekstista riippuen tarkoittaa eri asioita. Ilman tietokoneita ja niiden käyttämää kaksikantaista binäärikieltä ei olisi myöskään digitaalista mediaa.

Tietokoneet ja digitaalinen media mullistivat koneensuunnittelun. Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat avoimet. Ohjelmistot, kehittyneempi tekniikka, pilvipalvelut ja erilaiset tekoälyratkaisut tuovat uusia mahdollisuuksia koneensuunnitteluprosessiin, lopputuotteisiin sekä työskentelytapoihin. Tekoälyn avulla on mahdollista tuottaa erilaisiin kriteereihin perustuvia optimaalisia rakenneratkaisuja suunnittelijan valittavaksi. Pilvipalvelujen ja tietoverkkojen avulla koneensuunnittelu on mahdollista etätyönä. Kehittyneempi tekniikka voi muun muassa mahdollistaa koneensuunnittelun virtuaalitodellisuudessa. Ohjelmistojen kehitys ja niiden tehokkaampi integroituminen sekä tiedonsiirto toisiin yrityksen käytössä oleviin ohjelmistoihin on edelleen oleellista koneensuunnittelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santtu Mäkelä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.