University of Oulu

”Se voidaan ratkaista hiljaisella keskustelulla julkisen väittelyn sijaan” : Malesian etniset kysymykset The Straits Times -sanomalehdessä vuosina 1965–1969

Saved in:
Author: Azmi Helenius, Ida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228642
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Azmi Helenius, 2021
Publish Date: 2021-06-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jalagin, Seija
Reviewer: Alenius, Kari
Jalagin, Seija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman aiheena on Malesian etnisistä kysymyksistä käyty julkinen keskustelu vuosina 1965–1969. Tutkielman lähdeaineistona käytettiin singaporelaislähtöistä englanninkielistä The Straits Times -sanomalehteä. Analysoin tutkielmassa, missä yhteyksissä ja miten etnisistä kysymyksistä keskusteltiin. Tämän lisäksi selvitin, mitä etnisten kysymysten käsittely kertoi Malesian poliittisen eliitin pyrkimyksistä luoda yhtenäinen kansakunta. Tarve yhtenäistää kansaa oli kova, sillä Malesia oli vuoden 1957 itsenäistymisen yhteydessä perinyt Ison-Britannian siirtomaahallinnon aikana muodostuneen monietnisen väestön, joka oli karkeasti sanottuna jakautunut taloudellisesti hyvin toimeentuleviin kiinalaisiin ja vähempiosaisiin, mutta poliittisessa valta-asemassa oleviin malaijeihin.

Tutkielma on mediahistoriaa ja poliittista historiaa. Metodisesti hyödynsin aineistolähtöistä sisällönanalyysia eli analysoin etnisistä kysymyksistä käytyä keskustelua niissä yhteyksissä, missä sanomalehti nosti ne esille. The Straits Times oli yksi Malesian yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelun foorumi. Vaikka sanomalehdessä seurattiin poliittista keskustelua näinnäisen puolueettomasti, saivat hallituksessa olleet puolueet eniten näkyvyyttä lehden sivuilla. Lehdistön vapautta rajoittaneet lait, asetukset ja lehden harjoittama itsesensuuri vaikuttivat myös The Straits Timesin tapaan käsitellä poliittisesti arkoja etnisiä kysymyksiä kuten kielipolitiikkaa.

Tutkimusajanjakson aikana etnisiä kysymyksiä käsiteltiin The Straits Timesissa poliittisen päätöksenteon ja poliittisen kilpailun yhteyksissä. Myös monet yhteiskunnalliset kriisit kuten Singaporen ero Malesian liittovaltiosta vuonna 1965, Penangin osavaltiossa puhjenneet mellakat vuonna 1967 ja vuoden 1969 parlamenttivaalien jälkeiset mellakat nostivat etniset kysymykset julkisen keskustelun keskiöön. Malesian malaijijohtoinen hallitus pyrki yhtenäistämään monietnistä kansaa yhteisen identiteetin, malesialaisuuden, avulla. The Straits Timesissa käydyistä keskusteluista ilmeni, että malesialaisuutta tulkittiin monella tavalla. Hallitukselle malesialaisuus merkitsi lähes samaa kuin malaijilaisuus kun taas monet oppositiopuolueet näkivät malesialaisuudessa mahdollisuuden monietniselle kansallisidentiteetille. Nämä ristiriidat ja The Straits Timesissa ylläpidetyt siirtomaa-aikaiset stereotyyppiset kuvaukset Malesian etnisistä ryhmistä johtivat osaltaan 1960-luvulla etnisten malaijien ja kiinalaisten välisiin väkivaltaisiin yhteenottoihin.

Tämä tutkielma pyrkii täydentämään historiantutkimuksen antamaa kuvaa postkolonialistisesta Malesiasta ja sen sisällä käydyistä etnisiin kysymyksiin liittyneistä keskusteluista, mihin The Straits Times tarjosi lähdeaineistona uudenlaisen näkökulman.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida Azmi Helenius, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.