University of Oulu

Erilaisten oppimisympäristöjen rooli gospelmuusikoiden ammatillisen identiteetin rakentumisessa

Saved in:
Author: Halonen, Samuel1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 80
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228664
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Halonen, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sutela, Katja
Reviewer: Sutela, Katja
Lassila, Erkki
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen erilaisten musiikin oppimisympäristöjen rooleja gospelmuusikoiden ammatillisen identiteetin rakentumisessa. Näin ollen tarkastelussa ovat myös kristillisissä yhteisöissä muodostuneet musiikin oppimisympäristöt, kuten seurakunnat, gospelbändit ja kristilliset opistot.

Tutkielman aluksi käsittelen musiikin oppimisympäristöjä formaaleina, informaaleina ja nonformaaleina oppimisen konteksteina, eli sen mukaan, kenen hallinnassa oppimisprosessit ovat ja missä oppiminen tapahtuu. Käsittelen myös kristillisiä yhteisöjä musiikin oppimisympäristöinä sekä sitä, mihin oppimisen konteksteihin ne sijoittuvat. Oppimisen kontekstien lisäksi tarkastelen muusikon ammatillisen identiteetin käsitettä.

Tutkielmassa on kerronnallinen tutkimusote. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan gospelmuusikon haastatteluista, joissa he kertovat oman polkunsa muusikoiksi. Tarkastelen kertomuksia sisällönanalyysin menetelmin ja esittelen lopuksi kaksi tutkimustulosten pohjalta tuottamaani tyyppikertomusta; Pajun ja Janen kertomukset kuvaavat kahta fiktiivistä, mutta mahdollista gospelmuusikon kasvutarinaa.

Tyypillisiksi gospelmuusikoiden muusikkouden polun vaiheiksi muodostui kertomusten perusteella: 1) musiikillisen innostuksen herääminen, 2) tavoitteellinen musiikin harrastaminen, 3) pääinstrumentin valikoituminen, 4) musiikin merkityksellisyyden kasvu, 5) muusikkouden tavoitteen vahvistuminen, 6) muusikkous sekä 7) kriisit ja haasteet.

Tutkimukseni perusteella informaalilla ja nonformaalilla oppimisella on merkittävä rooli gospelmuusikoiden ammatillisen identiteetin rakentumisessa. Merkityksellisimpiä ympäristöjä olivat kristillisissä yhteisöissä muodostuneet oppimisympäristöt, etenkin seurakuntien musiikkikulttuurit ja gospelbänditoiminta. Formaaleista oppimisen konteksteista merkityksellisimmiksi koettiin yläkoulun musiikkikasvatus ja musiikillinen koulutus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samuel Halonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.