University of Oulu

Oulun yliopistossa varhaiskasvatusta pääaineena opiskelleiden kokemuksia varhaiskasvatuksen koulutusohjelmasta

Saved in:
Author: Candelin, Inka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228666
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Candelin, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Viljamaa, Elina
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee Oulun yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittaneiden varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia koulutuksesta ja sitä, mitä koulutukselta jäätiin kaipaamaan. Tarkoituksena on selvittää, miten opinnot olisivat voineet valmistaa työelämään paremmin. Tämän tutkielman kautta pyrin avaamaan ja lisäämään ymmärrystä sekä herättämään keskustelua mahdollisista kehittämistarpeista Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa. Aihe on tärkeä laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (2021) varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmassa esitettyjen varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämissuosituksien toteutumiseksi Oulun yliopistossa.

Tämän tutkielman tutkimuskysymyksinä ovat 1. Miten Oulun yliopistossa varhaiskasvatusta opiskelleet kokevat koulutuksen valmistaneen heitä työelämään? 2. Minkälaisia asioita Oulun yliopistossa varhaiskasvatusta opiskelleet jäivät koulutukselta kaipaamaan?

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu korkeakoulun, asiantuntijuuden sekä varhaiskasvatuksen käsitteiden määrittelystä. Nämä kietoutuvat vahvasti varhaiskasvatuksen koulutusohjelmaan. Tutkimus on fenomenografinen tutkimus, jossa aineisto on kerätty ryhmähaastattelulla. Haastatteluun osallistui neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka ovat kaikki opiskelleet samassa varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa Oulun yliopistossa.

Aineisto on analysoitu fenomenografisella analyysilla, jonka johdosta aineistosta nousi esille kolme vahvaa teemaa: koulutus, koulutuksen sisältö sekä toiveet koulutukselta. Tulokset osoittavat, miten koulutuksen ei koeta valmistavan työelämään ja miten koulutukselta jäätiin kaipaamaan monia asioita. Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa opiskelleiden opiskelijoiden näkökulmasta koulutukselle on siis kehittämistarpeita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka Candelin, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.