University of Oulu

Y-sukupolvi : globalisaation, digitalisaation ja yksilöllisyyden ristipaineissa

Saved in:
Author: Savenius, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 106
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228683
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Savenius, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Kontio, Kimmo
Description:

Tiivistelmä

Tässä teoreettisessa pro gradu -tutkielmassa tutkitaan sitä, kuinka voimme ymmärtää y-sukupolvea. Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1. Millainen on y-sukupolvi? Miten se voidaan määritellä? Ja 2. Miten y-sukupolvi suhtautuu työelämään ja mitä odotuksia heillä on siltä? Tutkimuksen lähtökohtana toimii oletus siitä, että globalisaatio, digitalisaatio ja yksilöllistyminen ovat vaikuttaneet y-sukupolven ominaispiirteiden muodostumiseen merkittävästi.

Y-sukupolvi koostuu vuosina 1980–2000 syntyneistä henkilöistä. Y-sukupolvesta puhutaan monella eri termillä ja tässä tutkielmassa sukupolvea kuvaaviksi termeiksi on valikoitunut y-sukupolvi ja millenniaalit. Sukupolven ja y-sukupolven käsitteiden kompleksisuuden takia niiden määrittelyyn on tässä tutkielmassa otettu kolme eri näkökulmaa: biologinen, sosiologinen ja pedagoginen. Kaikki näkökulmat ovat yhteydessä toisiinsa ja siksi tarpeellisia tarpeeksi kattavan käsitteenmäärittelyn luomiseksi. Suurin sukupolvia määrittävä tekijä on biologinen eli ikä. Samanikäiset ryhmät ovat eläneet samankaltaisessa sosiologisessa ilmapiirissä, mikä on taas määrittänyt sukupolvien pedagogisia piirteitä.

Käsitteiden teoreettisen tarkastelun lisäksi tässä tutkielmassa tutkitaan y-sukupolven toimintaa työelämässä. Mitä y-sukupolven biologiset, sosiologiset ja pedagogiset piirteet tarkoittavat käytännössä? Mitä y-sukupolvi odottaa työelämältä? Miten he toimivat siellä? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia he tuovat työelämälle? Y-sukupolven työelämätarkastelu on tarpeellista, sillä he ovat juuri astuneet tai astumassa työelämään. Lisäksi heidän osuutensa työvoimasta kasvaa jatkuvasti ja lähitulevaisuudessa millenniaalit muodostavat suurimman työelämäsukupolven.

Lähdekirjallisuudessa ja muiden sukupolvien toimesta millenniaaleihin suhtaudutaan melko kriittisesti. Tässä tutkielmassa pyritään esittelemään syitä muiden kritiikille sekä etsimään vastauksia myös johtamisen kautta siihen, miten sukupolven tuomiin haasteisiin voitaisiin vastata. Lopuksi pohditaan tutkielman tuloksia, tehdään johtopäätöksiä ja tarkastellaan sukupolvitutkimuksen tulevaisuuskuvaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Savenius, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.