University of Oulu

Iltapäivälehtien opettajakuvat ja koronapandemian niissä aiheuttamat muutokset

Saved in:
Author: Lapinoja, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106228687
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lapinoja, 2021
Publish Date: 2021-06-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Petäjäniemi, Maria
Kauhanen, Iida
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastelen iltapäivälehdistä nousseita opettajan representaatioita. Tämän lisäksi tutkin millä tavoin koronapandemia on muuttanut opettajista uutisointia. Opettajien representaatioiden tutkiminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat ihmisten mielikuviin opettajista ja opettajan ammatista. Tutkielmani ajankohtaisuutta lisää koronapandemian opettajista uutisointiin aiheuttamien muutosten tutkiminen. Tutkimuskysymyksiä on kaksi:

1. Millaisia representaatioita opettajista nousee suomalaisissa iltapäivälehdissä? 2. Millä tavoin koronapandemia on muuttanut opettajan representaatioita iltapäivälehdissä?

Tutkielman teoreettinen viitekehys nojaa opettajan ammatin, opettajuuden sekä representaation käsitteisiin. Tämän lisäksi esittelen joitakin aikaisempia tutkimuksia, jotka ovat kohdistuneet eri medioissa syntyneisiin opettajan representaatioihin. Tutkimuksen aineisto muodostuu 63 iltapäivälehtien julkaisusta, jotka on kerätty kyseisten lehtien digiversioista noin kahden vuoden ajalta. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja aineiston analyysissa käytin sisällönanalyysia sekä diskurssianalyysia.

Tutkimuksen keskeisiin tuloksiin kuuluvat aineistosta nousseet opettajakuvat sekä koronapandemian niihin aiheuttamat muutokset. Opettajakuvia muodostui aineiston pohjalta neljä. Tutkimukseni mukaan koronapandemia on muuttanut opettajista uutisointia tuomalla esiin täysin uudenlaista, uuteen tilanteeseen sopeutuvaa opettajakuvaa. Lisäksi koronapandemia on tuonut uutta näkökulmaa myös niihin opettajakuviin, jotka eivät ole suoraan liitoksissa kyseiseen pandemiaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Lapinoja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.