University of Oulu

Projektihallinnan digitaalinen opettaminen

Saved in:
Author: Erkheikki, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106248733
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Erkheikki, 2021
Publish Date: 2021-06-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena on tutkia sovellusten ja tekoälyn mahdollisuuksia opetuskäytössä yliopistotasolla, ja soveltaa ratkaisuja projektinhallinnan opettamiseen. Työ suoritettiin tutkimalla aiheen kirjallisuutta, vertailemalla erilaisia sovelluksia ja haastattelemalla asiantuntijaa. Kirjallisuuden tutkimisen jälkeen sovellettiin opittua tietoa Oulun yliopiston tarjoamaan projektinhallinnan kurssin kehittämiseen.

Tutkimus ja tutkimusongelman määrittely suoritettiin kirjallisuuskatsauksena ja haastatteluna. Sen jälkeen luotu sovellus toteutettiin kolmen henkilön tiimin projektina. Tärkeimpänä tuloksena havaittiin tutkimuksessa luodun sovelluksen olevan käyttökelpoinen projektinhallinnan opetuksessa, ollen samalla omistajalleen helposti hallittava ja edullinen. Tulosta voidaan mahdollisesti soveltaa myös muuhun tuotantotalouden alan opetukseen, kuin projektinhallintaan.

Digital solutions in project management education

Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis is to examine the possibilities of applications and artificial intelligence in university level education and to apply found solutions to project management education. The thesis includes literature regarding education, applications and an interview given by a project management education expert. After analysing prior literature, the information is applied to a project management course offered by University of Oulu.

The research problem was derived from the literature and the interview. It led to a project performed by a team of three, whose goal was to create a concrete application for the project management course. The most important finding of the study was that this application was applicable in teaching project management, being economical and easily manageable at the same time. It is also possible that the outcome of this study is applicable in other industrial engineering and management studies, in addition to project management.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Erkheikki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.