University of Oulu

Saamelaisten mielenterveyspalvelut ja kulttuurinen kompetenssi Pohjoismaissa : kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Mäkitalo, Mari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Giellagas Institute for Saami Studies, Saami Culture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202106258747
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäkitalo, 2021
Publish Date: 2021-06-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä saamelaisten hyvinvoinnista mielenterveyden kannalta on Pohjoismaissa tutkittu. Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko saamelaisten mielenterveyspalveluissa riittävästi kulttuurista kompetenssia. Tutkimuskysymyksinä olivat "Mitä saamelaisten mielenterveyspalveluista ja mielenterveydestä on tutkittu?" sekä "Millainen on. saamelaisten mielenterveyspalveluiden kulttuurinen kompetenssi tutkimusten perusteella?"

Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistona käytin Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa tehtyjä tutkimuksia, raportteja taikka selvityksiä, jotka käsittelivät saamelaisten mielenterveyttä, mielenterveyspalveluita sekä kulttuurista kompetenssia niissä.

Tutkielman alussa avaan teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset käsitteet, jonka jälkeen kerron tutkimuksissa aiheittain esille nousseet ilmiöt. Esittelen maittain mielenterveyspalveluiden tilan ja peilaan niitä havaittuihin puutteisiin sekä parannusehdotuksiin sekä esittelen tutkituimmat aiheet.

Saamelaisten mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista on tehty runsaasti tutkimuksia, raportteja ja selvityksiä. Tutkielmasta selvisi, että saamelaisten mielenterveyspalveluissa Pohjoismaissa ei ole riittävästi kulttuurista kompetenssia. Tutkijat peräänkuuluttavat kulttuurinmukaisten ja saamenkielisten mielenterveyspalveluiden suunnitelmallista kehittämistä ja terveydenhuollon henkilöstön kulttuurisen kompetenssin lisäämistä koulutuksilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mari Mäkitalo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.