University of Oulu

Tuulienergian hyödyntäminen kauppamerenkulussa

Saved in:
Author: Lausmaa, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107018758
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lausmaa, 2021
Publish Date: 2021-07-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tutustua tuulienergian hyödyntämismahdollisuuksiin kauppamerenkulussa. Kiristyvät päästövaatimukset pakottavat laivanrakentajat kehittämään uusia hiilineutraaleja energialähteitä. Yksi potentiaalisista vaihtoehdoista on tuulivoima, jonka hyödyntämisen mahdollisuuksia on tutkittu paljon viime vuosina.

Työn tarkoituksena on esitellä tuulienergian hyödyntämisen eri menetelmiä ja niistä saatuja tai mahdollisesti saatavia tuloksia. Teknologiat on jaettu kahteen osaan: propulsiovoimaa tuottaviin ja sähkövoimaa tuottaviin. Aihetta tutkitaan olemassa olevan kirjallisuuden ja eri yritysten tarjoamien teknologioiden perusteella.

Tuulienergiaa hyödyntävien teknologioiden avulla on osoitettu jopa kaksinumeroisten säästöjen polttoaineen kulutuksessa olevan mahdollisia. Sopivinta teknologiaa valittaessa on aina kuitenkin tärkeää tarkastella jokaista tapausta alus- ja reittikohtaisesti. Monet jo kehitetyt teknologiat ovat osoitettu hyviksi, mutta tuulienergiaa hyödyntävien laitteiden käytön yleistymiseen menee todennäköisesti vielä pitkään, sillä laitteet ovat kalliita asentaa ja myös muita kilpailevia ympäristöystävällisiä polttoaineita ja teknologioita on kehitteillä.

Utilizing wind energy in merchant shipping

Abstract

The purpose of this thesis is to examine the possibilities of utilizing wind energy in merchant shipping. The increasing demands to decrease emissions forces shipbuilders to develop new carbon-neutral energy sources. One potential possibility seems to be wind energy of which possibilities have been researched a lot in recent years.

The aim of this thesis is to introduce different methods of utilizing wind energy and the possible results. The technologies have been divided into two different groups, the ones providing propulsive force and the ones creating electrical energy. The subject is examined based on literature and the technologies provided by current companies.

Two figure savings in fuel consumption have been indicated possible to reach by exploiting technologies utilizing wind energy. However, when choosing the right technology, it is important to consider each case individually by examining the vessel type and operating route.

Many of the existing technologies have already been proven efficient, but it is likely to still take some time before wind-utilizing technology becomes more common on ships due to the high costs of the devices. Meanwhile other competitive environmentally friendly fuels and technologies are being developed.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Lausmaa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.