University of Oulu

Retoriikka Anton Laveyn teoksessa The Satanic Bible

Saved in:
Author: Varrio, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107018759
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Varrio, 2021
Publish Date: 2021-07-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Korhonen, Kuisma
Reviewer: Korhonen, Kuisma
Korpua, Jyrki
Description:

Tiivistelmä

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Retoriikka Anton Laveyn teoksessa The Satanic Bible Anton Laveyn 1969 julkaistun teoksen retoriikkaa. Käytän apunani retoriikan teoriaa perustuen teoksiin kuten Marja-Liisa Kaakkuri-Knuutilan Argumentti ja Kritiikki (1998) sekä Chaim Perelmanin Retoriikan Valtakunta (1996) sekä Aristoteleen Retoriikka, Runousoppi (1997). Ensimmäisessä käsittelyluvussani keskityn tutkittavan teoksen argumenttien esittämiseen, sekä niiden avaamiseen ja selittämiseen teoksesta sekä laajemmin Laveyn tuotannosta löytyvän materiaalin avulla. Tarkoituksena ei ole tarkka argumentaatioanalyysi, sillä The Satanic Bible ei ole tieteellisen tarkkaan argumentaatioon pyrkivä teos, vaan laajasti retorisia ja kaunokirjallisia sekä uskonnollisia keinoja käyttävä teos. Lähestyn siksi argumentteja Teesien muodossa, jotka kiteytyvät teoksen alussa esitettyihin Yhdeksään Saatanalliseen Julistukseen. Käyn ensimmäisessä käsittelyluvussa teesit läpi, avaan niiden sisältöä sekä teoksesta löytyviä perusteluita niiden tueksi.

Toisen käsittelyluvun tarkoitus on laajemmin kuvata Anton Laveyn retorista arsenaalia. Tämän luvun tarkoitus on lähestyä teosta filosofisen, uskonnollisen sekä okkultistisen retoriikan teorian näkökulmista. Käytän apunani Shai Frogelin The Rhetoric of Philosophy (2005), Joshua Gunnin Modern Occult Rhetoric: Mass Media and the Drama of Secrecy (2005) sekä Tuula Sakaranahon Retorinen tutkimus uskontotieteessä (2001) teoksia.

Anton Laveyn The Satanic Bible edustaa modernin satanismin eri suuntausten pohjanaan käyttämää perusteosta, joka muotoilee satanistisen filosofian peruspilarit ja rakentaa niille uskonnollisen sekä filosofisen maailmankatsomuksen. Laveyn perustama uskonto edustaa ateistista filosofiaa, joka keskittyy yksilöllisyyden korostamiseen, ihmisen itsenäisen olemassaolon ja riippumattomuuden rakentamiseen, ihanteenaan muodostaa filosofia täysin itsenäiselle omantien kulkijalle, joka ei tarvitse muita selvitäkseen maailmassa. Laveylle hänen filosofiansa tarkoitus on ilmoittaa kuulijalleen, että tämä muodostaisi oman näkemyksensä asioista, eikä joutuisi muiden kuten kristillisen uskonnon vietäväksi. Sen hän tekee rienaten ja reuhaten, filosofisesti pohdiskellen sekä julistaen. Teos on lyhyt, mutta ytimekäs. Se sisältää niin magian teoriaa kuin runollisia ”Helvetin Portin avaavia”, rituaaleissa käytettäviä Eenokin avaimia. Kyseessä on kuitenkin maallinen, objektivistinen, liberaali filosofia, joka on hyvin yksilökeskeinen eikä perinteisessä mielessä järin uskonnollinen. Anton Laveyn edustama satanismi ei pidä muita jumalia kuin ihmisen itsensä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Varrio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.