University of Oulu

Monipaikkaisuus ja syrjäseutujen tulevaisuus : koronaviruksen aluekehitykselliset vaikutukset Pohjois-Suomen matkailukunnille

Saved in:
Author: Mäkipää, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107028774
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mäkipää, 2021
Publish Date: 2021-07-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Zimmerbauer, Kaj
Prokkola, Eeva-Kaisa
Keski-Filppula, Jukka
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Väätänen, Vesa
Description:

Tiivistelmä

Modernissa yhteiskunnassa monipaikkaisuus on yleinen ilmiö. Monimuotoisena elämäntapana se tuottaa mahdollisuuksia ja haasteita. Samalla se on kuitenkin ollut huonosti tunnettu ja huomioitu ilmiö. Vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia on nostanut monipaikkaisuuden erityisen ajankohtaiseksi kokonaisuudeksi. Se on pakottanut ihmiset ja yhteiskunnan sopeuttamaan omaan toimintaansa uudelleen. Muutoksesta voi seurata pidempiaikaisiakin kehityskulkuja.

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin, kuinka monipaikkaisuus vaikuttaa Suomen syrjäseutujen toimintaan ja aluekehittämiseen. Tarkempana tutkimusalueena olivat Pohjois-Suomen matkailuun keskittyneet tunturikeskuskunnat. Tarkastelua syvennettiin selvittämällä, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita koronaviruksen seurauksena on ilmennyt ja odotetaan ilmenevän tutkimusalueen kunnissa. Tutkimuksen pohjana käytettiin kolmea haastattelua, joihin osallistui viisi alueen kunnissa työskentelevää henkilöä. Lisäksi tukevana aineistona hyödynnettiin Lapin tulevaisuuskuvat 2040-luvulla -raporttia (Kivinen ym. 2021a) ja Lapin korona exit -tiekarttaa (Kivinen ym. 2021b). Aineistojen sisältöä analysoimalla vastattiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin pyrkien tuottamaan tietoa monipaikkaisuuden ja koronaviruksen vaikutuksista.

Tutkimuksen johtopäätöksenä esiin nousi tarve pyrkiä eroon kaupunkien ja maaseutujen vastakkainasettelusta. Suomessa voitaisiin siirtyä kohti vuorovaikutteista monipaikkaista yhteiskunta-ajatusta. Usein syrjäseudut tulkitaan kuihtuviksi alueiksi, vaikka kausittaisen väestön määrä kasvattaa sesonkeina väestön määrää merkittävästi. Tällä on elinvoimaa parantava vaikutus. Monipaikkaisuus onkin merkityksellinen ja mahdollisuuksia tuottava ilmiö Pohjois-Suomen matkailukunnille, ja se pyritään ottamaan monipuolisesti huomioon niiden toiminnassa.

Suurimmat haasteet ja avoimet kysymykset liittyvät valtion tason linjauksiin vaki- ja vapaa-ajan asukkaan erottelusta ja kunnallisveron maksamisesta. Koronaviruksen näkökulmasta tulevaisuus näyttäytyy Pohjois-Suomen matkailukunnissa positiivisena. Kehityksestä odotetaan seuraavan uusia vakituisia ja monipaikkaisia asukkaita sekä uusia mahdollisuuksia esimerkiksi etätyömatkailun seurauksena. Yhteiskunnallisen muutoksen ja monipaikkaisuuden yleistymisen vuoksi ilmiön tutkimukseen, tilastointiin ja huomioimiseen tulee panostaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Mäkipää, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.