University of Oulu

Kohti monimuotoisempaa oppimisympäristöä : modernien tilaratkaisujen merkitys alakoulussa

Saved in:
Author: Hakala, Riikka1; Kurttila, Neea1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107028776
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Hakala; N. Kurttila, 2021
Publish Date: 2021-07-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten erilaiset oppimiskäsitykset ohjaavat oppimisympäristöjen ja luokkahuoneen tilaratkaisujen suunnittelua. Lisäksi tutkimme, mitenluokkahuoneen tilaratkaisutvaikuttavat opetuksen toteuttamiseen sekä oppilaiden oppimiseen alakoulussa. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, onko oppimisympäristöjen muutos tuonut haasteita opettamiseen ja oppimiseen. Toteutamme tutkielman kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja olemme käyttäneet siinä lähteinä sekä suomalaista että kansainvälistä kirjallisuutta.

Oppimisympäristöt ovat kokeneet muutoksen erityisesti 2010 -luvulla, kun uudistunut perusopetuksen opetussuunnitelma julkaistiin. Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä myös oppimiskäsitykset ovat muuttuneet ja opetussuunnitelmassa korostetaan nykyisin oppilaiden aktiivista toimijuutta sekä ryhmätyöskentely -ja vuorovaikutustaitoja. Tämän myötä myös opetusmenetelmät ovat muuttuneet monipuolisempaan suuntaan ja opetuksessa käytetään paljon hyödyksi esimerkiksi tutkivaa, yhteistoiminnallista ja yhteisöllistä oppimista. Oppimiskäsityksen ja opetusmenetelmien muuttuessa myös fyysinen oppimisympäristö on muuttunut joustavammaksi ja monimuotoisemmaksi. Muutoksen vuoksi on oleellista tutkia, miten se on vaikuttanut sekä opettamiseen että oppimiseen. Tutkimustulokset aiheesta ovat tärkeitä, sillä näin fyysisiä oppimisympäristöjä osataan suunnitella jatkossa entistä toimivimmiksi kokonaisuuksiksi.

Tutkielman tulokset osoittavat, että avoimet, joustavat ja muuntuvat oppimisympäristöt tukevat oppilaiden oppimista sekä motivaatiota parhaiten. Kuitenkin, on vaikeaa määritellä oppimisympäristöä, joka olisi jokaiselle oppilaalle eduksi. Tutkielmassa tulee myös ilmi, että modernit oppimiskäsitykset ohjaavat luokkahuoneiden tilaratkaisujen suunnittelua ja suunnittelussa otetaan yhä enemmän huomioon erilaiset opetusmenetelmät.

see all

Subjects:
Copyright information: © Riikka Hakala; Neea Kurttila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.