University of Oulu

Sulfaattisellun valmistuksen sivuvirtojen hyödyntäminen

Saved in:
Author: Ruotsalainen, Emmi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107038779
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ruotsalainen, 2021
Publish Date: 2021-07-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä käsitellään sulfaattimenetelmällä valmistetun sellun sivuvirtojen hyödyntämistä kiertotalouden ja jätehierarkian näkökulmasta. Työssä käydään ensimmäisenä läpi kiertotalouden talousmallin perusperiaatteet, jätehierarkian tasot sekä sellun valmistus sulfaattimenetelmällä. Työssä esitellään sulfaattisellun valmistuksessa syntyvät sivuvirrat, sekä nykyisiä ja mahdollisia sivuvirtojen hyödyntämisen ja arvottamisen tapoja. Työssä keskitytään etenkin uusiin sekä kehitteillä oleviin sivuvirtojen hyödyntämistapoihin, mutta esitellään myös perinteisiä sivuvirtojen käyttökohteita. Työssä pohditaan myös, mille jätehierarkian tasolle sivuvirtojen hyödyntämiskeinot sijoittuvat, sekä esitetään taulukkomuotoinen yhteenveto, josta tasot käyvät ilmi. Työssä arvioitiin, että sulfaattisellun valmistuksen sivuvirroilla on suuri hyödyntämispotentiaali, ja suurta osaa sivuvirroista osataan jo hyödyntää. Uusia kehitteillä olevia sovellutuksia on syytä ottaa tulevaisuudessa huomioon, sekä jatkaa kehitys- ja tutkimustyötä, jotta selluteollisuus jatkaisi kehitystään kohti vihreämpää ja hiilineutraalimpaa suuntaa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Ruotsalainen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.