University of Oulu

Parodontium ja alkoholi

Saved in:
Author: Oleynik, Valentin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Department of Dentistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107038782
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Oleynik, 2021
Publish Date: 2021-07-05
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tiisanoja, Antti
Reviewer: Ojala, Meeri
Tiisanoja, Antti
Description:

Tiivistelmä

Parodondium on hampaita tukeva ja purentaan osallistuva rakenne. Rakenteeseen kuuluu ien, parodontaaliligamentti, juurisementti ja alveoliluu. Parodontiumiin kohdistuva sairaus, parodontiitti, on havaittu olevan merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Parodontiittia sairastaa Suomessa noin joka toinen aikuinen ja maailmalla taas 40%. Alkoholin kulutus on toinen merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Vuonna 2020 puhdasta alkoholia kulutettiin 9.2 litraa jokaista 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohti ja alkoholista johtuvien terveysongelmien hoitoon kului arviolta noin 100 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 jopa 13% kuolinsyistä olivat alkoholiperäisiä.

Tutkielmassa tutustutaan yleisesti pardontiumiin, parodontiittiin sekä alkoholiin ja sen terveysvaikutuksiin. Lopuksi käsitellään tutkimuksia, jotka tarkastelevat alkoholin vaikutuksia parodontiumin kuntoon.

Yhteenvetona todettiin, että alkoholin kulutuksella on suora assosiaatio parodontiittiin. Mikäli alkoholin annos nousee yhden gramman verran niin parodontiitin riski kasvaa 0.4%. Kokeellisissa tutkimuksissa havaittiin, että alkoholin ongelmakäytöllä on vaikutuksia bakteerikuormaan, mm. Prevotella intermedia:n pitoisuudet ovat korkeammat. Samalla havaittiin myös kasvavat pitoisuudet IL-1β sytokiinia. Eläinkokeissa taas havaittiin että alkoholi kiihdyttää furkaation luukatoa ja on yhteydessä kasvaviin TNF-α pitoisuuksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Valentin Oleynik, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.