University of Oulu

Työn keston ja sijainnin vaikutus julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen avoimien työpaikkojen täyttymiseen vuonna 2018

Saved in:
Author: Sundqvist, Tarja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107088793
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Sundqvist, 2021
Publish Date: 2021-07-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Läärä, Esa
Reviewer: Sillanpää, Mikko
Läärä, Esa
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa analysoidaan työn keston ja sijainnin vaikutusta julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen avointen työpaikkojen täyttymiseen vuonna 2018. Analyysin kohteena ovat ne julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen avoimet työpaikat, joiden avoinnaolon kesto määräytyy vapaasti työmarkkinoilla eli ns. ei-hakupaikat. Työpaikkojen avoinnaolon kestoa käytetään tehokkuuden mittarina, joka kuvaa sitä, miten hyvin potentiaalista työllisyyttä eli avoimia työpaikkoja saadaan otettua käyttöön.

Tutkielman aineistona on työ- ja elinkeinoministeriön keräämä rekisteriaineisto, joka sisältää tietoja julkiseen työnvälitykseen vuonna 2018 ilmoitetuista työpaikoista. Aineistossa on tiedot 381 121 havaintoyksiköstä 41 muuttujan osalta. Aineisto on koottu työpaikkailmoituksista, joista on laskettu kussakin ilmoituksessa avoinna olevien työpaikkojen määrä. Lisäksi mukana on muita tietoja työpaikoista, niitä tarjoavista työnantajista ja työpaikan täyttöprosessista, sekä erilaisia kestomuuttujia, kuten avoinnaolon kesto. Tutkielmaa varten aineistoa rajattiin siten, että analyysin kohteena oli 3 109 julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen avointa työpaikkaa.

Julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen avointen työpaikkojen analyysissa sovitettiin työn kesto- ja kuntatyyppi-muuttujat sisältävä Coxin regressiomalli sekä koko aineistoon että työpaikan tyypin (palkka, vuorotteluvapaa) mukaan rajattuihin aineistoihin. Avointen työpaikkojen avoinnaolon kesto havaittiin vuorotteluvapaaja palkkatöissä niin erilaisiksi, että työpaikan tyyppi -tietoa käytettiin osittavana tekijänä koko aineistoon sovitetussa mallissa.

Mallioletusten paikkaansapitävyyttä arvioitiin pääasiassa skaalattuihin Schoenfeldin residuaaleihin perustuvan zph-testin avulla. Lisäksi työpaikkojen täyttöprosessin tehokkuutta arvioitiin Kaplanin-Meierin menetelmällä laskettujen välttöfunktion estimaattien avulla.

Analyysin tuloksena havaittiin, että työpaikan sijainnilla on vaikutusta avoimen työpaikan täyttöön erityisesti silloin, kun työpaikka sijaitsee maaseutumaisessa tai kaupunkimaisessa kunnassa. Taajaan asutun kunnan vaikutuksesta avoimen työpaikan täyttöön saatiin jonkin verran viitteitä, mutta näihin tuloksiin sisältyi epävarmuutta. Taajaan asutun kunnan vaikutus työpaikan täyttöön näyttäisikin olevan samankaltainen kuin kaupunkimaisen kunnan vaikutus.

Työn kestolla havaittiin olevan vaikutusta avoimen työpaikan täyttöön. Vaikutus kuitenkin vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä palkka- vai vuorotteluvapaatyö. Analyysissä havaittiin myös, ettei Coxin regressiomallin oletus verrannollisista uhkasuhteista aina päde työn kesto -muuttujaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tarja Sundqvist, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.