University of Oulu

Lintujen sopeutuminen kaupunkiympäristöön

Saved in:
Author: Heikka, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107108794
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Heikka, 2021
Publish Date: 2021-07-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kaupungistuminen on pitkään jatkunut prosessi ja sen etenemisen sekä ihmisvaikutuksen voimistumisen myötä elinympäristöjä katoaa ja luonnon monimuotoisuus vähenee. Kaupungistumiskehitys muuttaa elinympäristön mikroilmastoa, kasvillisuutta, tarjolla olevia resursseja ja eliöyhteisöä. Osa linnuista sopeutuu näihin muutoksiin, mutta monet lajit ovat harvinaistuneet kaupungistumisen myötä. Kaupunkialueita välttelevien lintujen sopeutumisen edistämiseksi on tärkeää selvittää, miten erilaiset ominaisuudet vaikuttavat lintujen sopeutumiseen. Tässä tutkielmassa selvitän mitkä ominaisuudet ovat edullisia lintujen kaupunkiympäristöön sopeutumisen kannalta ja millaisia evolutiivisia muutoksia uuteen ympäristöön sopeutuminen linnuissa aiheuttaa.

Lintujen biologiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten hyvin ne sopeutuvat urbaaniin ympäristöön. Monet hyvin kaupunkiympäristöön sopeutuneet lajit ovat generalisteja, jotka pysyvät hyödyntämään monipuolisesti ihmisten tarjoamia resursseja. Muita kaupunkilinnuilla yleisiä ominaisuuksia ovat siementen ja hedelmien käyttö ravintona, korkealla pesiminen, rohkea persoonallisuus ja muuttokäyttäytymisen vaimeneminen. Kaupungistumiseen sopeutuminen vaikuttaa myös lintujen kokoon, lisääntymiskäytökseen ja ääntelyyn. Yksittäisten ominaisuuksien merkitys on kuitenkin pieni lintujen sopeutumiskyvyn kannalta. Tulevaisuudessa tulisikin tutkia lintujen ominaisuusyhdistelmien vaikutusta sopeutumiseen.

Kaupungistumisen pitkäaikaisvaikutuksista ei tiedetä vielä kovin paljon, joten lyhyellä aikaväillä adaptiivisilta vaikuttavat muutokset eivät välttämättä paranna linnun menestymistä pitemmällä aikavälillä. Aiheen ollessa globaalisti merkittävä, lisää tutkimusta tarvittaisiin myös alueilta, jotka ovat tähän asti jääneet vähemmälle huomiolle, kuten trooppisen vyöhykkeen kehittyvät kaupunkialueet. Näin voitaisiin kehittää suojelutoimenpiteitä vastaamaan lajien todellisia tarpeita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Heikka, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.