University of Oulu

Konenäön käyttö graafisen käyttöliittymän testiautomaatiossa

Saved in:
Author: Byman, Oskar1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107148800
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Byman, 2021
Publish Date: 2021-07-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä sovelletaan konenäön menetelmiä sulautetun järjestelmän graafisen käyttöliittymän testiautomaatiossa. Rakennetaan siis järjestelmä, joka tunnistaa laitteen tilan ja osaa liikkua tilojen välillä näppäinpainallusten avulla. Järjestelmässä on kolme tärkeää osa-aluetta: tilojen välillä liikkumisen mahdollistava virtuaalinen näppäimistö, tilakartta ja konenäköä soveltava testiautomaatiokehikko. Työn teoriaosuudessa käsitellään ja vertaillaan eri menetelmiä osakuvien etsintään kokonaiskuvasta. Vertailtavat menetelmät löytyvät OpenCV kirjastosta. Työ tehtiin Bittium Oyj:n projektin tarpeeseen. Työssä tuotettiin konenäköä käyttävä graafisen käyttöliittymän testikirjasto, jonka pohjalta luotiin testisekvenssejä. Kirjasto sisältää virtuaalisen näppäimistön käytön, kuvien kaappauksen, tilan seurannan ja kuvien tarkasteluun käytetyt metodit. Työ testattiin toimivaksi ja otettiin käyttöön projektin testiautomaatioon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oskar Byman, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.