University of Oulu

Huffman source coding

Saved in:
Author: Koivula, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107148801
Language: English
Published: Oulu : A. Koivula, 2021
Publish Date: 2021-07-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

In this work, A Huffman source coding system is studied and implemented. The work will go through the basics of the source coding theorem, standard Huffman code is introduced, its weaknesses in a practical system are presented, and finally, methods and algorithms are introduced to overcome these weaknesses. In Particular, the preset dictionaries and Vitter algorithm are introduced. Then, the implementation is presented and the performance is studied by compressing text files.

Huffman lähteenkoodaus

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkitaan ja toteutetaan Huffman lähteenkoodaus järjestelmä. Työssä käydään läpi lähteenkoodauksen teoriaa, standardi Huffman koodaus, sen heikkoudet käytännön järjestelmässä, ja lopuksi keinoja näiden heikkouksien yli pääsemiseksi. Erityisesti huomioidaan etukäteen lasketut lähdekoodit ja dynaaminen Vitter algoritmi. Lopuksi työ toteutetaan ohjelmistona ja eri koodaustapoja verrataan keskenään kompressoimalla tekstitiedostoja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Koivula, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.