University of Oulu

Vanhempien eron kokeneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Hautamäki, Timo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202107288808
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Hautamäki, 2021
Publish Date: 2021-07-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää vanhempien avio- ja avoeron vaikutuksia lapseen ja miten varhaiskasvatuksessa lasta ja perhettä voidaan auttaa ja tukea vanhempien erotilanteessa. Jotta lasta ja perhettä on mahdollista tukea, tulee kasvattajalla olla ymmärrystä lapsen vanhempien eron vaikutuksista lapseen, sekä perheeseen. Varhaiskasvatusikäisellä lapsella eli 1–6-vuotiaalla ei ole vielä keinoja käsitellä hankalaa ja usein ennalta arvaamatonta elämäntilannetta. Aihetta lähestytään teoreettisessa viitekehyksessä käsittelemällä varhaiskasvatuksen tehtävää lapsen sekä vanhemman näkökulmasta. Selvitetään myös yhteiskunnallista nykytilannetta eroperheiden määrästä Suomessa. Käydään lisäksi läpi, miten erotilanteessa avioliitto ja avoliitto eroavat keskenään ja mitä eri perheenmuotoja eroperheissä on käytössä ja miten Suomen laki ja asetukset koskevat eroperheitä.

Perheiden eroaminen on nykyisin yleistä ja usein siihen liittyvät lapset myös osalliseksi. Vanhempien eroaminen on lapselle kriisi ja monien tunteiden myrsky ja suuri riskitekijä turvalliselle ja tasapainoiselle kehitykselle. Pohdin omassa tutkielmassani, että miten varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsen sosioemotionaalinen kehitystä, kiintymyssuhdetta eron aikana, kun tutkimusten myötä on havaittu, että vanhempien erolla on todella suuria vaikutuksia lapsen kehitykseen, kasvuun ja hyvinvointiin pitkälle lapsen elämään.

Tutkimukseni muodostaa yhden näkökulman vanhempien erossa tukemiseen varhaiskasvatuksessa. Pohdinnassa totean, että lapsen oikea-aikaisella tuella ja vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteistyöllä eri tuen muotoja käyttäen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen voidaan turvata vaikeissakin tilanteissa. Käytän muutamana ratkaisukeinona yhteistyövanhemmuutta, lapset puheeksi menetelmää, varhaiskasvatuksessa lapsen sosioemotionaalista ja mentalisaatiota tukevia tekijöitä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Timo Hautamäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.