University of Oulu

Kemiallisen ympäristön tutkiminen XPS-menetelmällä

Saved in:
Author: Blomberg, Niko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108058844
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Blomberg, 2021
Publish Date: 2021-08-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Fotoelektronispektroskopiassa hyödynnetään Albert Einsteinin selittämää valosähköistä ilmiötä, jolla määritetään liike-energia näytteestä irrotetuille fotoelektroneille. Näillä tiedoilla aseistettuna selvitämme näytemateriaalin elektronivyörakennetta, josta voimme päätellä näytteen koostumuksen. Tässä tutkielmassa käsittelen tarkemmin röntgenfotoelektronispektroskopiaa ja sen soveltamista atomien kemiallisen ympäristön analysoimiseen.

Röntgenfotoelektronispektroskopia, eli XPS ("X-ray photoelectron spectroscopy") on yksi materiaalitutkimuksen menetelmistä. Painottaen menetelmän hyötyä aineanalyysissä, sitä kutsutaan myös elektronispektroskopiaksi kemialliseen analyysiin, mikä lyhennetään ESCA ("Electron spectroscopy for chemical analysis"). Erikoisuutena muihin spektroskooppisiin menetelmiin XPS kertoo, alkuainepitoisuuksien lisäksi, myös näytteen kemiallisista sidoksista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niko Blomberg, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.