University of Oulu

Kaivostoiminta arktisessa Suomessa kestävän kehityksen näkökulmasta

Saved in:
Author: Åman, Nadja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108068847
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Åman, 2021
Publish Date: 2021-08-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kaivostoiminnan vastuullisuuden toteutumista Suomen arktisella alueella. Tämän lisäksi työssä tarkasteltiin YK:n jäsenmaiden sopimista kestävän kehityksen tavoitteista uuden AA Sakatti Mining Oy:n kaivoshankkeen näkökulmasta. Tavoitteena oli kartoittaa, miten kestävän kehityksen tavoitteet on otettu huomioon jo olemassa olevassa uuden kaivostoiminnan suunnitelmassa sekä miten niitä voitaisiin toteuttaa tulevaisuudessa paremmin.

Työtä varten aiheisiin tutustuttiin alan kirjallisuuden sekä verkkodokumenttien avulla. Työn perusteella voidaan näin todeta, että Suomen kaivostoiminnan vastuullisuus on edelläkävijä moneen muuhun maahan verrattuna sekä monet kestävän kehityksen tavoitteet täyttyvät kaivostoiminnan näkökulmasta jo tällä hetkellä.

Mining in the arctic Finland from the perspective of sustainable development

Abstract

The purpose of this work was to study the implementation of mining responsibility in the Finnish artistic region. In addition to this, the work examined the sustainable development goals from the perspective of the new AA Sakatti Mining Oy mining project. The aim was to map how the sustainable development goals had been taken into account in the existing new mining plan and how they could be better implemented in the future.

For the work, the topics were explored with the help of literature in the field and online sources. Based on the work, it can thus be stated that the responsibility of Finnish mining is a pioneer compared to many other countries, and many of the goals of sustainable development are already being met from the point of view of mining.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nadja Åman, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.