University of Oulu

”Ei hyvä tämäkään” : sanasemanttinen tutkimus substantiiveista vanhus, seniori ja ikäihminen

Saved in:
Author: Aunio, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108138860
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Aunio, 2021
Publish Date: 2021-08-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani vanhoista ihmisistä käytettyjä nimityksiä vanhus, seniori ja ikäihminen. Tutkimuksessani pyrin selvittämään, mitä mielikuvia nimityksiin liittyy nimityksen tarkoitteen ominaisuuksista, kuten esimerkiksi fyysisestä olemuksesta ja iästä. Pyrin myös selvittämään, miten nimitykset eroavat toisistaan affektiivisuudeltaan ja muodollisuudeltaan, sekä millaisiin tilanteisiin nimitykset mielletään. Vertailen saamiani tuloksia eri sanakirjojen antamiin merkityksiin. Aineistoni koostuu 110 kyselytutkimusvastauksesta, jotka keräsin sähköisellä kyselylomakkeella syksyllä 2020. Tarkastelen nimityksiä kognitiivisen kieliopin tarjoamin keinoin. Keskeisenä teoriana tutkimuksessani on kognitiivisen kieliopin hahmo–kehys-jako sekä käsitys lähimerkityksisistä sanoista. Tutkimukseni mukaan vanhus nähdään toimintakyvyltään heikkona ja harmaana yli 70-vuotiaana, joka tarvitsee apua arkeensa. Nimitystä pidetään muita nimityksiä kielteisempänä. Seniori on puolestaan aktiivinen ja reipas. Seniori-nimitystä pidetään myönteisenä ja epämuodollisiin tilanteisiin sopivana ilmauksena. Ikäihminen-nimitys kattaa tutkimukseni mukaan laajan ikäryhmän, ja sitä voidaan pitää hyperonyyminä muille nimityksille, joita käytetään vanhoista ihmisistä. Sävyltään nimitys on neutraali. Tulokseni tukevat eri sanakirjojen antamia merkityksiä mutta antavat myös lisätietoa nimitysten tarkoitteiden iästä ja affektisuudesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Aunio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.