University of Oulu

Raitiovaunun ovijärjestelmän vikojen kartoittaminen ja ratkaisuesitysten laatiminen

Saved in:
Author: Shnoro, Elisabet1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108198896
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Shnoro, 2021
Publish Date: 2021-08-20
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niskanen, Juhani
Reviewer: Niskanen, Juhani
Salakka, Jussi
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä kartoitetaan Škoda Transtech Oy:n raitiovaunun ovijärjestelmien vikoja ja tarjotaan erilaisia ratkaisuesityksiä niille. Tutkimuksessa on käytetty taustamateriaalina uutisia ja tutkimuksia eri kiskokalustojen ovijärjestelmistä. Lisäksi haastateltiin raitiovaunujen parissa työskenteleviä henkilöitä, tutkittiin Transtechin omaa materiaalia ja tehtiin nostotesti, jonka avulla seurattiin ovien liikkumasta raitiovaunun runkoon nähden.

Tulokset osoittavat, että ovivikojen syntyyn vaikuttavat etenkin vääränlaiset asennukset ja ovijärjestelmien toimittajan huonolaatuinen materiaali. Lisäksi kulumiset, inhimilliset virheet ja vääränlainen käyttö lisäävät vikojen määrää. Transtechin tämän hetkinen vikaraportointi on suhteellisen kömpelö, mikä vaikeuttaa oikeanlaisen ja nopean puuttumisen vikoihin, mikä taas laskee esimerkiksi sopimuksissa sovittavaa MDBF-arvoa.

Työn lopussa suositellaan tehokkaampaa vikaraportointijärjestelmää. Tämän lisäksi suositellaan pitämään aikataulut sellaisina, jotka mahdollistavat laadukkaan asennuksen. Suosituksena neuvotaan myös pitämään raitiovaunun parissa työskentelevien taitotaso mahdollisimman korkealla.

Mapping faults of the tram door system and preparation of solutions

Abstract

The main aim is mapping faults of the tram door system and offering various solutions to them in this thesis. News and studies of the door systems of various rail vehicles have been used as background material in this study. In addition people working with trams were interviewed, Transtech’s material was examined and lifting test was performed to monitor the movement of the doors relative to the tram frame.

The results show faults of the door system have arisen mainly due to incorrect installations and poor material quality from the supplier of the door system. Also wearing, human error and misuse increase the number of faults. Transtech’s current fault reporting is clumsy which makes it difficult to react on faults correctly and quickly, which in turn lowers the MDBF value that is agreed in the contracts.

At the end of the work a more efficient fault reporting system is recommended. In addition to this it is recommended to keep the schedules in a way that allows high quality installation. It is also advised to keep the skill level of those working with the tram as high as possible.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elisabet Shnoro, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.