University of Oulu

Ilmastokasvatus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

Saved in:
Author: Jääskeläinen, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108238901
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jääskeläinen, 2021
Publish Date: 2021-08-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Huoli ympäristöstä ja ympäristöaiheiset kysymykset ovat ilmentyneet vahvoina teemoina koulutuksessa monien vuosikymmenien ajan. Huolen ja tietoisuuden lisääntymisen vuoksi on kehitetty erilaisia kasvatuksen malleja heijastamaan sen hetkisen yhteiskunnan tarpeita. Nykyinen kasvatukseen tarve on antaa tuleville sukupolville mahdollisuudet elää ja toimia ilmastonmuutosta vastaan (Anderson, 2012).

Koulun osalta ympäristöaiheita on käsitelty ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen mallien kautta. Ne eivät käsittele ilmastonmuutosta tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jonka vuoksi on luotu ilmastokasvatus ja sen eri malleja kasvatuksen tueksi.

Tutkimuskohteena on ilmastokasvatuksen ilmeneminen suomalaisessa opetussuunnitelman perusteissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka ilmastokasvatus ilmenee perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 sekä mitä sen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon. Jatkossa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 viitataan sanalla opetussuunnitelma. Lähdekirjallisuus painottuu opetussuunnitelman 2014 ja suomalaisten ilmastokasvatuksen asiantuntijoiden varaan tutkimuksen kontekstin vuoksi. Tutkimuksessa on myös hyödynnetty kansainvälistä lähdekirjallisuutta luotettavuuden, näkökulmien ja vertailukohtien vuoksi.

Tutkimuksen alussa kuvailen ilmastokasvatuksen kannalta olennaiset käsitteet, joita ovat ympäristökasvatus, kestävä kehitys, ekososiaalinen sivistys ja ilmastonmuutos. Käsitteiden kuvailun myötä syvennyn ilmastokasvatuksen toteutumiseen ja yhteneväisyyksiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Jääskeläinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.