University of Oulu

Ricardon ekvivalenssiteoria teoreettisen ja empiirisen kirjallisuuden valossa

Saved in:
Author: Alasaarela, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 102
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108238905
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Alasaarela, 2021
Publish Date: 2021-08-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Oikarinen, Elias
Reviewer: Simonen, Jaakko
Oikarinen, Elias
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä on Ricardon ekvivalenssiteoria. Lisäksi tutkielma perehtyy ekvivalenssiteorian toteutumiseen reaalimaailmassa. Tutkielmassa selvitetään, kuinka Ricardon ekvivalenssiteoria toteutuu sekä toteutumiseen vaikuttavat tekijät. Tietojen pohjalta laaditaan analyysi Ricardon ekvivalenssiteorian hyödyntämisestä finanssipolitiikassa. Tutkielma muodostuu laajasta kirjallisuuskatsauksesta aikaisempiin tutkimuksiin, joiden pohjalta luodaan analyysi ekvivalenssiteorian toteutumisesta.

Aiemman tutkimustiedon perusteella Ricardon ekvivalenssiteoria ei toteudu. Teorian vaatimat oletukset estävät teorian täydellisen toteutumisen. Ekvivalenssiteoria voi toteutua osittain, minkä vuoksi teorian vaikutukset on ymmärrettävä poliittisessa päätöksenteossa. Osittaiseen toteutumiseen vaikuttavien tekijöiden tutkiminen tulevaisuudessa lisää teorian käytettävyyttä sekä hyödyllisyyttä. Teorian toteutumisen vahvistavat tutkimukset löysivät teorian kumoaviakin todisteita. Tutkielman tulosten perusteella voidaan ymmärtää finanssipoliittisten valintojen vaikutusta talouteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tulokset ovat hyödynnettävissä poliittisessa päätöksenteossa, mutta niiden hyödyntäminen vaatii valtiontalouden ymmärtämistä kuluttajien ja valtion osalta.

Tutkielman tulokset antavat tukea elvyttävän finanssipolitiikan tehokkuudelle. Finanssipolitiikalla voidaan läpikäytyjen tutkimusten perusteella vaikuttaa talouteen, mikä tarkoittaa ekvivalenssiteorian epäonnistumista. Kirjallisuuskatsauksessa löydettiin maakohtaisia eroja, minkä perusteella ei ole todennäköisesti olemassa täydellisesti kaikkialle sopivaa finanssipoliittista mallia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Alasaarela, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.