University of Oulu

Digital marketing in micro and small enterprises : systematic literature review

Saved in:
Author: Väärä, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108248921
Language: English
Published: Oulu : K. Väärä, 2021
Publish Date: 2021-08-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Digital marketing is an important part of marketing, especially for micro and small enterprises, because of its cost-effectiveness. About half of small businesses experience bankruptcy in the first five years due to poor marketing. Through the internet and social media, small businesses can reach a large potential customer base at a low cost. The majority of all companies are micro or small companies. However, research often focuses mainly on larger firms. The aim of this study is to find out what kind of research information is already available about digital marketing in micro and small businesses and how small businesses use digital marketing. The research will be done as a systematic literature review.

The results showed that the attitude towards digital marketing is generally positive and its benefits are acknowledged, but digital marketing is still not utilized as much as it could be due to lack of knowledge and expertise. The biggest benefits of digital marketing are its cost-effectiveness, available data, and the opportunity for two-way communication with customers. If digital marketing is used effectively, the customers who are interested in the product or service you offer can easily be reached through internet and social media.

The results of this study can be utilized in the digital marketing of micro and small enterprises. So far, there is only a limited number of studies on the subject. In order to obtain the most reliable research results possible, the topic should be further investigated.

Digitaalinen markkinointi mikro- ja pienyrityksissä

Tiivistelmä

Digitaalinen markkinointi on tärkeä osa etenkin mikro- ja pienyritysten markkinointia sen kustannustehokkuuden takia. Noin puolet pienistä yrityksistä joutuu konkurssiin ensimmäisten viiden vuoden aikana johtuen huonosta markkinoinnista. Internetin ja sosiaalisen median välityksellä pienet yritykset voivat saavuttaa paljon potentiaalisia asiakkaita pienillä kustannuksilla. Vaikka suurin osa kaikista yrityksistä on mikro- tai pienyrityksiä, vain pieni osa tutkimuksesta keskittyy niihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä mikro- ja pienyritysten digitaalisesta markkinoinnista jo tiedetään ja miten pienet yritykset hyödyntävät digitaalista markkinointia. Tutkimus toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena.

Kirjallisuuskatsauksessa saatiin selville, että asenne digitaalista markkinointia kohtaan on positiivinen ja sen hyödyt ovat tiedossa, mutta digitaalista markkinointia ei osata hyödyntää tarpeeksi johtuen osaamattomuudesta ja tiedon puutteesta. Digitaalisen markkinoinnin suurimmat hyödyt ovat sen kustannustehokkuus, saatavilla oleva data ja mahdollisuus molemminpuoliseen kommunikointiin asiakkaiden kanssa. Jos digitaalista markkinointia osataan hyödyntää oikein, voi sen avulla saavuttaa helposti ja tehokkaasti juuri ne asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yleisesti mikro- ja pienyritysten digitaalisessa markkinoinnissa. Aiheesta löytyy toistaiseksi rajallinen määrä tutkimuksia. Jotta saataisiin mahdollisimman luotettavia tutkimustuloksia, aihetta tulisi tutkia lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Väärä, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.