University of Oulu

Vuosina 2008–2016 OYS:ssa kuolleiden lasten soveltuvuus elinluovuttajiksi

Saved in:
Author: Jokinen, Heini1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108248922
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Jokinen, 2021
Publish Date: 2021-08-24
Thesis type: Other thesis
Tutor: Peltoniemi, Outi
Kallio, Merja
Reviewer: Kiviluoma, Kai
Rytkönen, Sari
Description:

Tiivistelmä

Suomessa lapsikuolleisuus on nykyään pienempiä maailman tasolla. Lasten kuolleisuus on Suomessa pienentynyt koko viime vuosisadan ajan. Lain mukaan ihminen on kuollut, kun kaikki hänen aivotoimintonsa ovat pysyvästi loppuneet. Kuolema voidaan todeta sydämen vielä sykkiessä, kun tutkittaessa aivoperäiset vasteet puuttuvat ja todetaan että hengityskeskuksen toiminta on loppunut. Aivokuoleman määritelmä on sama lapsilla ja aikuisilla. Lapsilla aivokuolemat ovat harvinaisia, jopa lasten teho-osastoilla, jonka takia jokainen aivokuollut tulisi tunnistaa. Elinsiirrot ovat kustannusvaikutteisia hoitomuotoja, jotka usein pelastavat potilaan hengen vaikeimmissa maksan, sydämen ja keuhkojen sairauksissa. Lapset eivät säästy elinsiirtojonoissa olemiselta ja lista elinsiirtoa odottavista lapsista on kasvanut. Lapsipotilaiden määrä elinluovuttajia sen sijaan on monien vuosien ajan pysynyt samalla tasolla.

Tämän tutkimuksen avulla pyrimme selvittämään, toimiiko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella lapsipotilaiden kohdalla elinsiirtokandidaattien tunnistaminen ja hoito asetusten mukaisesti. Kartoitimme mahdollisia ongelmakohtia luovuttajakandidaattien tunnistamisessa. Tämä tutkimus on takautuva rekisteritutkimus. Tutkimukseen otimme mukaan kaikki vuosina 2008–2016 OYS:ssa kuolleet lapset (alle 18-vuotiaat). Tutkimustiedot kerättiin ESKO-potilasjärjestelmästä ja tutkimuksessa käytettiin aineiston analyysiin SPSS-ohjelmaa. Tutkimustulosten perusteella aivokuolleiksi luokiteltiin 10 potilasta (5,7%). Näistä potilaista elinluovuttajana toimi yhteensä viisi potilasta. Kahden potilaan kohdalla aivokuolemaa ei tunnistettu ja huoltajien mielipidettä elinluovutuksesta ei kysytty. Lisäksi huoltajien kielteinen mielipide elinluovutuksesta esti kahden potilaan kohdalla aivokuolemadiagnoosin lopullisen tekemisen. Lasten yleisimmät kuolinsyyt OYS:ssa näinä vuosina olivat synnynnäiset rakennepoikkeavuudet ja onkologiset sairaudet.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heini Jokinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.