University of Oulu

Fyysisen aktiivisuuden yhteys lannenikaman kokoon 20- ja 30-vuotiailla aikuisilla

Saved in:
Author: Autio, Elsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 7
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108288938
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Autio, 2021
Publish Date: 2021-08-30
Thesis type: Other thesis
Tutor: Niinimäki, Jaakko
Reviewer: Karppinen, Jaro
Niinimäki, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Nikaman pieni koko on tärkeä nikamamurtumien riskitekijä. Tutkimme, vaikuttavatko fyysinen aktiivisuus ja impaktilajeihin osallistuminen nikaman poikkipinta-alan kasvunopeuteen nuorilla aikuisilla. Tutkimusväestönämme käytimme Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1986 osakohorttia (n = 375). Tutkimusväestömme kävi kliinisissä tutkimuksissa 15–19-vuotiaina ja täyttivät samalla kyselyn liittyen heidän elintapoihinsa ja terveyteensä. Tutkimuksessamme käytetyt MRI-kuvat otettiin 20- ja 30-vuotiaina. Käytimme yleistä arviointiyhtälöä (generalized estimating equation, GEE) mallintaaksemme yhteyttä muuttujiemme välillä. Kun tarkastelimme yhteyttä nikaman poikkipinta-alan, liikunnallisen aktiivisuuden ja korkean impaktin lajien välillä, emme löytäneet yhtään tilastollisesti merkitsevää tulosta. Aikainteraktion huomioiminen ei myöskään tuottanut yhtään tilastollisesti merkitsevää tulosta. Johtopäätöksenä liikunnan harjoittaminen ei auta kasvattamaan nikaman mittoja tai pinta-alaa, eikä siis sitä kautta ehkäise nikamamurtumia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elsi Autio, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.