University of Oulu

Yhteisöllisyyttä ja hyväksyvää ilmapiiriä kasvattamassa : kehollinen ilmaisu ja sen mahdollisuudet musiikinopetuksessa

Saved in:
Author: Ylimäki, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202108318939
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Ylimäki, 2021
Publish Date: 2021-08-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma tarkastelee kehollisuutta ja kehollisen ilmaisun eri mahdollisuuksia osana musiikinopetusta ja oppimista. Kehollisen ilmaisun työtapoina olen keskittynyt musiikkiliikunnan, draaman sekä tanssin tuomiin mahdollisuuksiin. Keskityn myös monitaiteisuuden sekä teknologian mahdollistamiin kehollisen ilmaisun menetelmiin ja hyötyihin musiikinopetuksessa. Kehollinen musiikinopetus auttaa yhteisöllisyyden luomisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä erilaisuuden hyväksymisessä. Nostan myös näitä aiheita esiin, sillä koen niiden olevan tärkeitä lapsen ja nuoren kehittyvän identiteetin sekä sosiaalisten taitojen kehityksen kannalta.

Tutkielmani on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja olen kerännyt aineistoni musiikkiliikunnan, draamakasvatuksen, tanssikasvatuksen sekä monitaiteisuuden käsitteisiin nojaten. Näiden käsitteiden avulla olen avannut tarkemmin kehollisuutta, ja nuoren identiteetin sekä kehontietoisuuden kehitystä yksilönä sekä osana isompaa ryhmää. Pohdin myös musiikinopettajan roolia lapsen kasvun ja kehityksen matkalla, ja kuinka opettaja voi ammattitaidollaan ja motivaatiollaan mahdollistaa mielekkäitä oppimiskokemuksia.

Kehollinen ilmaisu on laaja käsite, joka kattaa niin kognitiivisia tunnekokemuksia, aistikokemuksia sekä liikettä eri muodoissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on avata oman kehon käytön mahdollisuuksia niin musiikinopetuksessa, mutta myös muussa oppimisessa ja kehityksessä. Oman kehon tunteminen on tärkeä osa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Lapsi oppii omalla keholla tekemällä, tuntemalla, kokemalla ja liikkumalla. Pohdin tässä tutkielmassa, miten musiikinopettaja voi vaikuttaa lapsen ja nuoren kehitykseen ja luoda kaikille oppilaille tasa-arvoinen, luottamuksellinen, turvallinen ja kannustava oppimisympäristö, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja oppia mielekkäällä tavalla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Ylimäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.