University of Oulu

Etäläsnäolorobotin suun ja pään liikkeet videoanalyysin perusteella

Saved in:
Author: Dark, Emil1; Juvonen, Ella1; Passoja, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109048948
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Dark; E. Juvonen; E. Passoja, 2021
Publish Date: 2021-09-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Etäläsnäolon ja etätapaamisen hyödyntämisen kasvaessa tarve erilaisille etäläsnäolotekniikoille kasvaa. Yksi tapa luoda etäläsnäolosta läsnäolevampaa on käyttää etäläsnäolorobottia, joka mallintaa muualla sijaitsevan ihmisen liikkeitä.

Tämä kandidaatintyö tehtiin osana isompaa ryhmää, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia ominaisuuksia robottipään etäläsnäolon ominaisuuksien parantamiseksi käyttämällä robottien käyttöjärjestelmää (ROS) ja InMoov-robotti-alustaa. Tämä tutkielma keskittyy kuvailemaan metodeja ihmisen suun ja pään liikkeiden seuraamiseen puheen aikana ja mallintamaan liikkeet etäläsnäolorobottiin luomalla näin mahdollisimman luonnollisen kanssakäymisen robotin ja ihmisen välille etätapaamisen aikana.

Työssä toteutetun etäläsnäoloratkaisun ihmisenkaltaisuuden onnistumista pohdittiin kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa tehtiin kysely, jonka avulla selvitettiin ihmisten tuntemuksia robottia katsellessa verrattuna oikeaan ihmiseen. Kyselyssä haluttiin selvittää myös robottipään aiheuttamia mahdollisia Outo laakso -ilmiön aiheuttamia tuntemuksia ihmisissä eli mahdollisia epämukavuuden tunteita, jotka robotti aiheuttaa ulkonäöllään ja liikkeillään.

Kyselyyn vastanneiden mukaan pään liike muistutti hieman kuvatun ihmisen liikettä, mutta suun liike ei onnistunut vastaamaan ihmisen suun liikkeitä kovinkaan hyvin suurimman osan kyselyyn vastanneiden mielestä. Lisäksi suurin osa kyselyyn vastanneista koki robottipään häiritsevänä kommunikaation kannalta.

The mouth and head movements of a telepresence robot based on video analysis

Abstract

As the amount of telepresence and telepresence meetings are increasing, there is a growing demand for different and more developed telepresence technologies. One way to make telepresence more present is to use a telepresence robot, which mirrors the movements of the human located elsewhere. This bachelor’s thesis was made as a part of a bigger group studying and developing new features to enhance telepresence capabilities of a robot head, using Robot Operating System (ROS) and InMoov -robot platform. The thesis focuses on describing methods to capture user mouth and head movement while speaking and duplicating it on the telepresence robot creating more natural interaction between a robot and a human.

The level of success of the project was considered using a quantitative research method. A questionnaire was used to determine the feelings and emotions the participants encountered while watching videos of the robot and human next to each other. One of the questionnaire’s aims was also to find out, whether the participants experience the uncomfort related to Uncanny valley -phenomenon, that the robot causes with its looks and movements.

According to most of the participants in the questionnaire, the movement of the robot head was rather accurate compared to the human movement. However, the mouth movement did not work too well. In addition, most of the respondents felt the robot head was at least fairly disturbing.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emil Dark; Ella Juvonen; Essi Passoja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.