University of Oulu

Trauman vaikutukset lapsen koulunkäyntiin ja peruskoulun välineet tukea traumatisoitunutta oppilasta

Saved in:
Author: Mattila, Meritta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108966
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mattila, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää kuinka emotionaaliset traumat ja traumatisoituminen vaikuttavat lapsen koulunkäyntiin. Tutkielma pyrkii myös vastaamaan kysymykseen, kuinka opettajat voivat tukea traumatisoitunutta oppilasta peruskoulussa. Tutkielma on toteutettu narratiivisena kirjallisuuskatsauksena ja sen aineisto pohjautuu laajaan tutkimusaineistoon ja tieteellisiin kokoomateoksiin, joiden perusteella on tiivistetty emotionaalisten traumojen vaikutukset lapseen, sekä opettajien keinot tukea oppilasta.

Tutkielman keskeiset käsitteet ovat emotionaalinen trauma ja traumatisoituminen. Emotionaalisesta traumasta puhutaan tutkielmassa myös pelkästään trauma-käsitteenä. Emotionaalisen trauman lisäksi John Bowlbyn ja Mary Ainsworthin kehittelemä kiintymyssuhdeteoria ja kiintymyssuhdemallit toimivat tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä, sillä traumatisoituminen voi näkyä kiintymyssuhdetraumana. Kiintymyssuhdemallit näkyvät oppilaiden käyttäytymisessä ja tämän vuoksi opettajan on hyvä tiedostaa niiden vaikutukset lapseen.

Tutkimusten mukaan yli 75 prosenttia ihmisistä kokee elinaikanaan edes yhden traumaattisen tapahtuman. Aina traumaattiset kokemukset eivät johda ihmisen traumatisoitumiseen vaan traumatisoituminen on yksilöllistä. Tutkimusten mukaan traumat voivat kuitenkin vaikuttaa lapseen hyvin kokonaisvaltaisesti ja sen vaikutukset ulottuvat myös lapsen koulunkäyntiin. Haasteet näkyvät niin akateemisessa suoriutumisessa, kuin myös psykososiaalisesti. Traumojen vaikutukset voivat näkyä myös aikuisuudessa muun muassa mielenterveydenhaasteina ja päihdeongelmina.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella varhaisella puuttumisella on kuitenkin todettu olevan hyödyttäviä vaikutuksia traumatisoituneiden lasten kohdalla. Opettaja voi olla merkittävässä roolissa tunnistaessaan traumatisoituneen oppilaan. Opettajien työnkuvaan ei kuulu kuitenkaan trauman purkaminen, mutta koska traumat vaikuttavat myös lapsen koulunkäyntiin on opettajien tärkeää omata tietoa traumojen vaikutuksista. Tutkimukset osoittivat myös, että koulut sekä opettaja voivat tukea traumatisoitunutta oppilasta erilaisten traumainterventioiden avulla, tunnetaitoja opettamalla, luomalla turvallisen kouluympäristön ja tukemalla oppilaan resilienssin kasvua. Traumatisoituneita oppilaita hyödyttää koko koulun henkilökunnan traumatietoisuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meritta Mattila, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.