University of Oulu

ADD-oireisen lapsen oppimisen tuki

Saved in:
Author: Pentikäinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108968
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pentikäinen, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen aiheena on ADD ja siihen liittyvät tukitoimet. ADD tulee englannin kielen sanoista attention deficit disorder ja tarkoittaa ADHD:ta ilman ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Oireyhtymästä käytetään myös nimitystä tarkkaamattomuuspainotteinen ADHD. ADD:n ydinoireita ovat keskittymisvaikeudet sekä tarkkaavaisuuden haasteet. ADD:hen liittyy myös usein toiminnanohjauksen ongelmia.

Tutkielman teoreettinen viitekehys on rakennettu niin että tutkielmassa avataan ensiksi aihetta vastaamalla kysymykseen, mikä ADD on. Tämän jälkeen käydään läpi, miten oireet vaikuttavat koulussa oppilaan oppimiseen. Kirjallisuuskatsauksen varsinainen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään, millaisten tukitoimien avulla ADD-oireisia oppilaita voidaan tukea koulussa. Tutkimuskysymyksen kautta tarkastellaan erityisesti ADD:n kannalta tärkeäksi koettuja tukitoimia alakoulun yleisopetuksen piirissä.

Kouluissa käytetyimmät tukitoimet ADHD-oireisten tukemiseksi ovat pienryhmäopetus ja tukiopetus. Tukitoimet voivat kuitenkin tarkoittaa myös hyvin pieniä arkisia toimia kuten eriyttämistä, struktuurin luomista, tehtävien osiin pilkkomista, moniaistillisuuden lisäämistä, rutiinien luomista tai liikunnan hyödyntämistä. Lisäksi kirjallisuudessa painotetaan oppimista edistävänä asiana oppilaan itsetunnon sekä motivaation tukemista. Tukitoimien käyttö on lisääntynyt ja monipuolistunut 1960-luvulta eteenpäin. Tutkimukset kuitenkin viittaavat, että tukitoimien saatavuus on edelleen vähäistä, sillä vielä 2000-luvun puolella vain noin puolet ADHD-oireisista ovat kokeneet tukitoimet riittäviksi. Tutkielman erityisenä tavoitteena on lisätä opettajien ja muiden kasvattajien tietämystä ADD:sta, sekä tarjota konkreettisia keinoja ADD-oireisten kanssa työskentelemiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Pentikäinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.