University of Oulu

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Kehusmaa, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108971
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kehusmaa, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän laadullisen, kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin toteutetun tutkielman tarkoituksena on kartoittaa teoreettisesta näkökulmasta pedagogista dokumentointia ja sen käyttöä varhaiskasvatuksen menetelmänä. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat, että pedagoginen dokumentointi on osa pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa. Pedagogisen dokumentoinnin avulla luodaan ymmärrys lasten kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta. Tuohon tietoon pohjautuen varhaiskasvatusta suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. Tutkielman aineisto koostuu kirjallisuudesta ja tutkimuksista, joissa dokumentointi ja pedagoginen dokumentointi näyttäytyvät.

Suomessa on tutkittu pedagogista dokumentointia vähän. Lisäksi pedagoginen dokumentointi etsii vielä paikkaansa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa siellä työskentelevien kommenteissa, jonka vuoksi aihetta on merkittävä tutkia lisää. Tutkimukselleni asetin tehtäväksi selvittää, mitä pedagoginen dokumentointi on ja miten pedagoginen dokumentointi kirjallisuudessa näyttäytyy varhaiskasvatuksen menetelmänä.

Tuloksista käy ilmi, että pedagoginen dokumentointi on koko yhteisön yhteinen päätös ja valinta toimintakulttuurissa, jossa lasten osallisuus näyttäytyy tärkeänä osana. Pedagoginen dokumentointi on myös prosessi, jonka joka vaiheeseen sisältyy reflektointia kaikkien pedagogiseen dokumentointiin osallistuneiden voimin. Tutkimusten tulosten valossa pedagoginen dokumentointi lisää henkilöstön lapsituntemusta, ja huolellisuutta työn suunnittelussa ja arjen kehittämisessä. Lisäksi tulosten mukaan pedagoginen dokumentointi ei näyttäydy kaikkialla niin suuresti käytettynä menetelmänä, mitä valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjeistavat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Kehusmaa, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.