University of Oulu

Stressinhallintakeinojen vaikutukset musiikinopettajan työhyvinvointiin yläkoulussa

Saved in:
Author: Välikangas, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109108976
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Välikangas, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatintutkielmassa perehdyn stressinhallintakeinojen vaikutuksiin osana yläkoulun musiikinopettajan työhyvinvointia. Tutkielmani aihe kumpuaa omasta kiinnostuksestani työhyvinvointia ja vuorovaikutteista musiikinopetusta kohtaan. Vastaan tutkielmassani tutkimuskysymykseen: Millaiset stressinhallintakeinot tukevat musiikinopettajan työhyvinvointia?

Työelämässä koettu kuormitus koskettaa jokaista työssäkäyvää ihmistä jossakin vaiheessa työuraa, mutta sen kokeminen on hyvin yksilöllistä. Opettajien työn kuormittavuudesta on uutisoitu mediassa paljon, ja keskustelu alaa vaihtavista opettajista on noussut esiin yhä useammin. Vaikka suurin osa musiikinopettajista kokee työnsä innostavana, on työhyvinvointiin ja palautumiseen kiinnitettävä huomiota myös silloin, kun työ koetaan mielekkäänä.

Tämän tutkielman perusteella voin todeta, että oikeanlainen stressinhallinta on musiikinopettajan työhyvinvoinnin kannalta tärkeää. Musiikinopettajat tarvitsevat stressinhallintakeinoja sekä työpäivän aikana että sen jälkeen säilyttääkseen työkykynsä mahdollisimman pitkään. Tarkastelen teoreettisessa viitekehyksessä työn kuormituksen käsitettä, musiikinopettajan työn kuormitusta ja stressinhallinnan merkitystä opettajan työssä.

Stressinhallintakeinot ovat aina yksilöllisiä mutta hyväksi havaittuja stressinhallintakeinoja musiikinopettajille ovat aineiston perusteella mindfulness, ajankäytön tarkastelu ja kehonhuolto. Nämä stressinhallintakeinot eivät sulje muita stressinhallintakeinoja pois, vaan ovat sovellettavissa sen mukaan, mitkä musiikinopettaja kokee itse työhyvinvoinnilleen hyödyllisimmäksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Välikangas, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.