University of Oulu

Polymeraasi gamma -geenin mutaatioiden fenotyypit Pohjois-Pohjanmaan väestössä

Saved in:
Author: Kokkonen, Pyry1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 23
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109118980
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kokkonen, 2021
Publish Date: 2021-09-13
Thesis type: Other thesis
Tutor: Majamaa, Kari
Reviewer: Kärppä, Mikko
Majamaa, Kari
Description:

Tiivistelmä

Polymeraasi gamma 1 -geeni (POLG) koodaa polymeraasi :a, joka on ainoa mitokondrion DNA:n polymeraasi ja näin ollen on välttämätön mitokondrion DNA:n replikaatiolle ja korjaamiselle. Geenin virheet johtavat mitokondrion hengitysketjun kompleksien häiriöihin, jotka aiheuttavat soluvaurioita, mitkä näkyvät parhaiten aerobiseen aineenvaihduntaan luottavissa kudoksissa, kuten hermoissa ja lihaksissa. Neuronivauriot johtavat erilaisiin oireyhtymiin, joissa löydöksinä ovat mm. ataksia, epilepsia, oftalmologiset ongelmat sekä sisäelinten toimintahäiriöt. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettu 13 potilasta, joilla on POLG-geenin mutaatioon liittyvä mitokondriotauti. Tämän opinnäytetyön on tarkoitus tutkia, minkälaisina fenotyyppeinä Pohjois-Pohjanmaan väestössä POLG-geeniin liittyvät mitokondriotaudit esiintyvät ja tuottaa tietoa fenotyypeistä pohjoismaiseen yhteishankkeeseen. Aineistona on 13 potilasta, joiden sairaskertomuksista kerättiin kliinisinä tietoina oireet, kuvantamislöydökset ja mutaatiodiagnoosi, sairauden fenotyyppi ja käytetyt hoidot. Yleisin genotyyppi oli p.Trp748Ser homotsygootti. Yleisin oire oli ataksia, jota esiintyi kaikilla fenotyypeillä. Fenotyyppeinä havaittiin ataksia-neuropatiaspektrin häiriöitä, Alpers-Huttenlocherin oireyhtymää sekä progressiivista eksterniä oftalmoplegiaa. Lähes kaikilla potilailla todettiin aksonaalinen neuropatia ja poikkeavia löydöksiä pään magneettikuvantamisessa. Vaikeimmat taudinkuvat esiintyivät Alpers-Huttenlocherin oireyhtymää sairastavilla. Hoidossa keskityttiin epileptisten kohtauksien estoon. Kohtaustyypit olivat monimuotoisia eivätkä pääasiassa reagoineet lääkehoitoon. Pohjois-Pohjanmaan väestössä POLG-mutaatioihin liittyvät sairaudet alkavat teini-iässä tai nuorena aikuisena, yleisin fenotyyppi on ataksia-neuropatiaspektrin häiriöt ja epileptiset kohtaukset ovat tavallisia ja vaste hoitoon heikko.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pyry Kokkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.