University of Oulu

Nuorille suunnatut mielenterveysinterventiot yläkoulussa

Saved in:
Author: Rahko, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109118981
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Rahko, 2021
Publish Date: 2021-09-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Nuoruus on keskeinen kehitysvaihe myös ihmisen psyykeen näkökulmasta. Nuoruudessa tapahtuu mielenterveyteen ja -hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia. Nämä muutokset liittyvät muun muassa nuoren itsenäistymiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä ajattelutaitojen ja minäkuvan kehittymiseen. Nuoruudessa mielen hyvinvointiin vaikuttavat esimerkiksi koettu lapsuus, fyysinen ja psyykkinen kehitys sekä sosiaaliset suhteet. Nuoruudessa opitut mielenterveystaidot vaikuttavat yksilön mielenterveyteen vielä aikuisiälläkin. Nuoruudessa myös mielenterveyshäiriöiden rooli kasvaa. Nuorten yleisimpiä mielenterveyshäiriöitä ovat mieliala-, käytös-, ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöt.

Nuoruus on otollinen vaihe vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen, sillä nuoruudessa mielenterveyteen liittyvät taidot kehittyvät ja toisaalta mielenterveydellisten haasteiden riski kasvaa. Tämän vuoksi yläkouluissa olisi tärkeää keskittää resursseja oppilaiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja mielenterveydellisiin haasteisiin puuttumiseen. Ennaltaehkäisevä työ olisi myös pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa. Tätä koulujen mielenterveystyötä voisi toteuttaa yksilökohtaisen oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden lisäksi esimerkiksi sisällyttämällä mielenterveyteen ja -hyvinvointiin liittyvää sisältöä enemmän koulunarkeen ja opetussisältöön.

Tavoitteeni tämän kandidaatin tutkielman kautta on nostaa esille opettajien ja muun koulun henkilökunnan merkitystä nuorten mielenterveyden edistämisessä. Toisaalta haluan muistuttaa tutkielmani kautta nuoruudessa havaituista mielenterveydellisistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Lisäksi haluan avata uudenlaista näkökulmaa yläkoulun mielenterveystyöhön erilaisten menetelmien kautta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Rahko, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.