University of Oulu

Ratkaisuja kommunikaatiotekniikoiden yhteiseloon lisensoimattomilla kaistoilla

Saved in:
Author: Tapola, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109158996
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Tapola, 2021
Publish Date: 2021-09-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin työn tarkoituksena on tutkia samoilla lisensoimattomilla kaistoilla toimivien kommunikaatiotekniikoiden yhteiseloa ja yhteiselon aiheuttamia ongelmia kommunikaatiotekniikoiden välillä. Erityisesti 2.4 GHz sekä 5 GHz lisensoimattomilla kaistoilla toimivien järjestelmien (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Long term evolution) yhteiselo on tämän tutkimuksen kohteena. Työssä esitellään kommunikaatiotekniikoiden yhteiseloon kehitettyjä ratkaisuja ja käydään läpi niiden toimintaperiaatteita. Esimerkiksi listen before talk, almost blank subframe ja carrier sensing adaptive transmission -tekniikat ovat esittelyn kohteena. Lisäksi työssä käydään läpi lisensoitujen ja lisensoimattomien kaistojen yhteiseloa ja niiden välillä esiintyviä yhteiseloon vaikuttavia ongelmia.

Työn lopputuloksena todetaan, että työssä esitellyt tekniikat yhteiselon parantamiseksi ovat aina kompromisseja eri kommunikaatiotekniikoiden välillä. Osa kokonaiskattavuudesta tai nopeudesta uhrataan sujuvan yhteiselon saavuttamiseksi.

Solutions for coexistence of communication methods on unlicensed bands

Abstract

The goal of this bachelor’s thesis is to study different coexistence methods and problems for communication systems operating in 2.4 GHz and 5 GHz unlicensed bands (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Long term evolution). Solutions created for coexistence are introduced and their basic behavior is reviewed. For example, almost blank subframe, listen before talk and carrier sensing adaptive transmission methods are studied. Also, coexistence and problems between licensed and unlicensed bands are reviewed in this thesis.

Conclusions of this thesis is that in every method created for coexistence problems, are compromises. Some of the capacity or speed are compromised to achieve a coexistence solution.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Tapola, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.