University of Oulu

Pienen julkisen rakennuksen korjaussuunnittelu : Kirkkotorin koulutuskeskus — Oulu

Saved in:
Author: Hyvärinen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 22 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109158998
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hyvärinen, 2021
Publish Date: 2021-09-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä laadin Kirkkotorin koulutuskeskuksena toimivalle rakennushistoriallisesti merkittävälle rakennukselle korjaussuunnitelman. Työ muodostuu ryhmä‐ sekä yksilötyöosuuksista. Ryhmätyöosuus sisälsi analyysivaiheen, jonka tarkoituksena oli perehtyä rakennuksen historiaan ja nykytilaan. Rakennus mitattiin paikan päällä ja mittausten perusteella laadittiin ajantasapiirustukset, joista jalostuivat lopulta kirjallisten analyysien avulla kohteen säilyneisyyskartat. Säilyneisyyskartat osoittavat rakennuksen koko elinkaarena tehdyt merkittävimmät rakenteelliset muutokset ja korjaukset. Ryhmätyöosuuteen kuului myös rakennuksen ominaispiirteiden arvottaminen historiallisten, kulttuurihistoriallisten, arkkitehtonisten ja kaupunkikuvallisten arvojen mukaan.

Kohderakennus on 1800-luvun alkupuolella rakennettu alun perin Oulun Pateniemeen silloisen laivavarvin työntekijöiden asunnoksi. Ulkoasultaan se on ollut tuolloin varsin vaatimaton vuoraamattomine hirsikehineen ja pärekattoineen ennen sen sijoittamista nykyiselle paikalleen Oulun keskustaan Pokkisen kaupunginosaan. Oulun kaupunki osti rakennuksen huutokaupassa Oulun suurpalossa palaneen raatihuoneen tilalle vuonna 1865. Siirto keskeiselle paikalle Oulun monumentaalikeskustaan muokkasi vaatimattomaan rakennukseen vuonna 1875 näyttävämmän ja ympäristöönsä sopivamman empirefasadin, joka on säilynyt sellaisenaan ilman suurempia muutoksia tähän päivään.

Yksilötyö aloitettiin tutustumalla paikan henkeen genius loci-tehtävän avulla. Yksilötyössä suunnitelman lähtökohtana oli suojeleva ja palauttava ote rakennusta kohtaan. Tavoitteenani oli palauttaa rakennus uuteen loistoonsa yhtenä kaupungin merkittävistä vierailukohteista muuntamalla sen käyttötarkoituksen ja muokkaamalla julkisivuja näyttävämmiksi. Rakennuksen sijainnin aivan Oulun tuomiokirkon tuntumassa hyödynsin muuntamalla arkisen koulutuskeskuksen juhlavaksi ravintolaksi sekä juhlapaikaksi, jonka tiloista lisäksi löytyvät avarretut galleriatilat sekä erikseen vuokrattava konferenssihuone. Keskeisesti sijoitetut ja entisestään laajennetut keittiötilat palvelevat tarvittaessa rakennuksen kaikkia tiloja. Julkisivut maalattiin osittain raikkaammilla sävyillä sekä varjoinen sisäpiha sai suunnitelmassa aiempaa viihtyisämmän, vehreämmän ja edustavamman ulkomuodon. Rakennuksen käyttäjäkunnan laajentaminen oli yksi keskeisistä tavoitteista, joten uusi suunnitelma avaa rakennuksen ovet kaikille ja palvelee sen ympärivuorokautista käyttöä. Rakennus henkii tunnelmallisesti aikansa historiaa niin ulkoa kuin sisältä ja tarjoaa kokonaisvaltaisen kokemuksen vierailijoilleen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Hyvärinen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.