University of Oulu

Translasten tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Laakkonen, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109159004
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Laakkonen, 2021
Publish Date: 2021-09-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on translasten tukeminen varhaiskasvatuksessa. Tuon tutkielmassa esille erilaisia keinoja, joiden avulla varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat työssään tukea translapsia. Tutkielman metodiksi valikoitui kuvaileva, narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Lähdekirjallisuutena olen käyttänyt niin suomenkielistä, kuin myös englanninkielistä kirjallisuutta. Tutkielmassa olen tullut siihen tulokseen, että translapsia voidaan varhaiskasvatuksessa tukea panostamalla tasa-arvoiseen ja sukupuolisensitiiviseen kasvatustoimintaan. Tämä tarkoittaa, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset kykenevät tarkastelemaan sukupuolta laajemmin kuin vain biologian kautta, ja ymmärtävät sukupuolen olevan moninainen asia. Lisäksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee tarkastella omaa toimintaansa ja toimintaympäristöä sukupuolen näkökulmasta, jotta sukupuolittuneita käytänteitä voidaan huomata ja purkaa. Tärkeää on myös translapsen kohtaaminen sensitiivisesti, ja sukupuolesta puhuminen avoimesti lasten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Laakkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.