University of Oulu

Translasten tukeminen varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Laakkonen, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109159004
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Laakkonen, 2021
Publish Date: 2021-09-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on translasten tukeminen varhaiskasvatuksessa. Tuon tutkielmassa esille erilaisia keinoja, joiden avulla varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat työssään tukea translapsia. Tutkielman metodiksi valikoitui kuvaileva, narratiivinen kirjalli-suuskatsaus. Lähdekirjallisuutena olen käyttänyt niin suomenkielistä, kuin myös englannin-kielistä kirjallisuutta. Tutkielmassa olen tullut siihen tulokseen, että translapsia voidaan varhaiskasvatuksessa tukea panostamalla tasa-arvoiseen ja sukupuolisensitiiviseen kasvatus-toimintaan. Tämä tarkoittaa, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset kykenevät tarkastele-maan sukupuolta laajemmin kuin vain biologian kautta, ja ymmärtävät sukupuolen olevan moninainen asia. Lisäksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee tarkastella omaa toimin-taansa ja toimintaympäristöä sukupuolen näkökulmasta, jotta sukupuolittuneita käytänteitä voidaan huomata ja purkaa. Tärkeää on myös translapsen kohtaaminen sensitiivisesti, ja sukupuolesta puhuminen avoimesti lasten kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Laakkonen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.