University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia opiskelijoiden ohjauksesta työssäoppimisjaksolla

Saved in:
Author: Huhtala, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109179020
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Huhtala, 2021
Publish Date: 2021-09-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Keränen, Virve
Mäkitalo, Kati
Reviewer: Uitto, Minna
Karjalainen, Satu-Maarit
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradussa tutkin ohjaavien varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksia työssäoppimisen ohjauksesta. Työssäoppiminen on keskeinen prosessi opettajankoulutuksessa, mutta ohjaajan rooli on moninainen. Ohjaaja opettaa työssään lapsia, sekä ohjaa ohjattavaa opiskelijaa (Väisänen, 2002; Andreasen ym., 2019). Ohjattava hankkii työssäoppimisjaksolla käytännön osaamista päiväkodissa tehtävästä työstä. Ohjaajan moninaisiin tehtäviin kuuluu ohjaukseen sitoutuminen, ohjattavan haastaminen, mallina toimiminen ja tukeminen. Tutkimuksessani kysyin, mitä ohjaavat varhaiskasvatuksen opettajat kertovat opiskelijoiden ohjaamisesta työssäoppimisjaksolla.

Tutkimuksessani käytin kerronnallista lähestymistapaa. Tutkimusaineistoni koostuu kahden varhaiskasvatuksen opettajan kanssa käydystä ryhmäkeskustelusta. Kerronnallisen analyysin avulla muodostin aineistostani kertomuksia, tarkoituksenani luoda mahdollisimman tarkka ja syvä kokonaiskuva aineistosta.

Tutkimustulokset osoittavat, että ohjaajat kertoivat ohjausprosessin merkitysten rakentuvan ohjaajan aiempien kokemusten ja lähtökohtien kautta. Omat kokemukset ja niiden muodostamat merkitykset lapsuudesta, opiskeluajoilta ja omalta uralta vaikuttivat ohjaukseen. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että ohjaamiseen muodostuu merkittäviä painotuseroja koulutusohjelmasta riippuen, sillä varhaiskasvatuksen opettaja voi ohjata opiskelijoita useista eri koulutusohjelmista. Ohjaaminen vaati siis orientoitumista useiden koulutusten ohjeistuksiin. Lisäksi COVID-19 pandemian aikana kohdatut yllättävät tilanteet ohjauksessa toimivat pysäyttäjinä ja tienhaaroina, jotka toivat muutoksia ohjaukseen. Ohjaavat opettajat joutuivat nopeasti päiväkodissa tapahtuvan ohjauksen sijaan ohjaamaan opiskelijoita etätehtävien kautta.

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että ohjauksen muuttuvissa tilanteissa ja tienhaaroissa tulisi olla tarjolla vahvempaa tukea ohjaajille silloin kun joudutaan jättämään tuttu ja turvallinen taakse ja astumaan uuteen tuntemattomaan. Lisäksi eri koulutusten kehittäminen yhteistyössä vaatii jatkossa huomion kiinnittämistä tasalaatuiseen ohjaukseen työssäoppimisjaksoilla. Tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää työssäoppimisen ja ohjausosaamisen kehittämiseen, sekä eri koulutusten välisen yhteistyön kehittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Huhtala, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.