University of Oulu

Bakteerinanoselluloosan teollisen tuotannon haasteita ja ratkaisuja

Saved in:
Author: Scherf, Jon-Alarik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202109219034
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-A. Scherf, 2021
Publish Date: 2021-09-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoite on kartoittaa bakteerinanoselluloosan (BNC) teollisen mittakaavan tuotannon edellytyksiä, haasteita ja mahdollisia ratkaisuja. Työn alussa taustoitetaan materiaalin alkuperää ja erityisiä ominaisuuksia. Puhtaus, huokoisuus, korkea kiteisyys sekä polymeroitumisaste tekevät BNC materiaaleista muun muassa mekaanisesti kestäviä, helposti muokattavia ja bioyhteensopivia. Monipuoliset ominaisuudet takaavat laajan skaalan erilaisia sovelluksia ja käyttökohteita, joista on kerätty BNC:n ominaisuuksia esiin tuova taulukko.

Optimoitu kasvatusliuos on edellytys tehokkaalle BNC-synteesille, jota on pystytty tehostamaan muutamalla melko edullisellakin lisäkomponentilla. Sopivien olosuhteiden ylläpitoon on kehitetty monenlaisia fermentoreita, joista sekoituksella varustetut jatkuvatoimiset bioreaktorit soveltunevat parhaiten suurivolyymiseen tuotantoon. Työ sisältää hahmotelman edellä mainitun kaltaisesta bioreaktorin kokoonpanosta mahdollisine prosessi-instrumentteineen sekä pohdintaa ajomallista.

Tieteellisten avoimen tutkimuksen lisäksi tunnustellaan kaupallisten toimijoiden nykyistä tilannetta sekä selvennetään, kuinka merkittävästi sivuvirtojen hyödyntäminen ja kiihtyvä geenitekniikan kehitys voivat lähitulevaisuudessa parantaa saantoa ja osaltaan mahdollistaa suuremman volyymin tuotannon. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jon-Alarik Scherf, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.