University of Oulu

Huoltoasema : muutos ja säilyttäminen

Saved in:
Author: Salomäki, Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 17.1 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110019071
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Salomäki, 2021
Publish Date: 2021-10-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Hentilä, Helka-Liisa
Soikkeli, Anu-Sisko
Aarnio, Petri
Description:

Tiivistelmä

Polttoaineenjakelun tarpeisiin vastanneet bensiinikioskit saivat autojen määrän lisääntyessä rinnalleen autohuoltoon liittyviä palveluita, jolloin ensimmäiset varsinaiset huoltoasemat saivat muotonsa. Toiminnot huoltoasemilla ovat muuttuneet, mutta kehityssuunta on ollut selkeä. Huoltoasemista on tullut palvelukeskuksia, joissa auton sijaan keskiöön on noussut ihminen. Kahvila tai ravintola yhdessä vähittäismyynnin kanssa on nykyään löydettävissä lähes jokaiselta huoltoasemalta, kun taas autohuolto ei enää ole itsestäänselvyys.

Huoltoasemien arkkitehtuuri on myötäillyt vallitsevia arkkitehtuurisuuntauksia, muodostaen kuitenkin myös omat erityispiirteensä. Suhtautuminen huoltoasemiin on vaihdellut vuosien saatossa. Ennen toista maailmansotaa nimekkäiden arkkitehtien suunnittelemat huoltoasemat sijoitettiin parhaille paikoille. Muutama vuosikymmen myöhemmin tyyppisuunnitelmin toteutettuja huoltamoita on voinut löytää lähes joka kylästä. Pääsääntöisesti arkkitehtuuri on jäänyt taka-alalle uusien huoltoasemien toteutuksessa taloudellisten seikkojen ohjatessa valintoja.

Tilapäisyys on huoltoasemille rakennustyyppinä tunnusomaista. Huoltoasemia on purettu niin uusien jakeluasemien kuin muun rakentamisen tieltä. Jotta kaikki huoltoasemarakennukset eivät jäisi vain väliaikaisratkaisuiksi, on olennaista huolehtia niiden säilymisestä suojelun keinoin. Huoltoasemarakennusten laajempi inventointi antaisi hyvän lähtökohdan suojelutarpeiden arvioinnille.

Diplomityöni tarkoitus on koota yhteen hajanaista tietoa huoltoasemista ja niiden arkkitehtuurista, muodostaen selkeämmän kuvan huoltoasemista rakennustyyppinä. Diplomityössäni esitetty listaus suojelluista huoltoasemista antaa viitekehyksen, johon voidaan verrata toistaiseksi suojelemattomien huoltoasemien suojelutarpeita ja tulevaisuuden näkymiä. Säilyäkseen huoltoasemien tulee tulevaisuudessakin vastata muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Sijainnin merkitys korostuu entisestään jakeluasemien eriytyessä yhä selkeämmin kaupunkiasemiin, kylmäasemiin ja liikenneasemiin. Polttoaineenjakelun murros jatkuu eri voimanlähteiden yleistyessä ja vakiinnuttaessa asemansa. Kuitenkin tarve pysähtymiselle säilyy.

Gas station : change and preservation

Abstract

Petrol stands responded only to the needs of fuel distribution. When quantity of cars increased car services existed beside fuel distribution and the first proper service stations were developed. Functions in service stations have changed, but the ongoing trend is distinct. Over the time gas stations have become service centres, and a man is placed in the centre instead of cars. Nowadays a café or a restaurant with retail sale is found in almost every gas station, while car service is not for granted.

The architecture of gas stations has conformed the current architectural movements, while also forming its’ own distinctive features. Approach to service station architecture has fluctuated over the years. Before World War II the gas stations were designed by famous architects and were placed in the best business locations in the city. Couple of decades later standard design gas stations could be found in almost every village. With the exception of individual service stations, architecture has lagged in the implementation of new service stations, with economic considerations directing choices.

Temporariness has been characteristic to gas stations as a building type. Service stations have been demolished out of the way of newer gas stations or other buildings. In order to ensure that all service stations do not remain only as temporary solutions, it would be essential to take care of their preservation by means of protection. Wider inventory of gas stations would give a good starting point to define the needs for preservation.

The purpose of my master’s thesis is to gather fragmented information about gas stations and their architecture, forming a distinct picture of gas station as a type of building. The list of protected gas stations presented in my thesis provides a frame of reference. The unprotected service stations can be compared to that list when the need of preservation and future prospects will be considered. In order to remain design of gas stations must continue to respond to new demands. The importance of location is further emphasized as stations become increasingly differentiated from each other. The revolution in fuel distribution will continue as various power sources become more widespread and consolidate. However, the need for a break remains.

see all

Subjects:
Copyright information: © Erika Salomäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.