University of Oulu

Funktionalismin koulurakennukset uudessa käytössä : Hämeenlinnan keskuskoulun uudelleenkäyttösuunnitelma

Saved in:
Author: Kaaja, Elsa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 48.5 MB)
Pages: 124
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110019073
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kaaja, 2021
Publish Date: 2021-10-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityöni aiheena on tutkia Hämeenlinnan keskuskoulun rakennuskokonaisuuden käyttötavan muutosta. Keskuskoulun rakennuskokonaisuus koostuu vuonna 1937 rakennetusta Keskuskoulun rakennuksesta sekä vuosina 1877–1881 rakennetusta Gaddin talosta. Rakennuskokonaisuuden koulukäyttö päättyi vuonna 2017, ja se on ollut siitä asti pääasiassa tyhjillään. Tällä hetkellä koulurakennuksen kellaria hyödyntävä kuntosalitoimija on rakennuskokonaisuuden ainoa käyttäjä. Gaddin talossa on ollut Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon kankaiden konservointitiloja vuoteen 2021 asti, mutta nyt konservointitoimintakin on loppunut.

Diplomityöni koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tutustun funktionalismin arkkitehtuuriin ja erityisesti aikakauden koulurakentamisen ominaispiireteisiin. Perehdyn vuosina 1935–1940 rakennettuihin funktionalismin koulurakennuksiin, joiden käyttötapa on jo muutettu. Perehdyn esimerkkikohteiden kautta aikakauden koulurakentamisen ominaispiirteisiin ja rakennuksiin niiden käyttötavan muutosten yhteydessä tehtyihin muutostoimiin. Pohdin, miten entisten koulurakennusten käyttötavan muutos on onnistunut vastaamaan nykypäivän käyttötarpeisiin ja säilyntämään funktionalismin piirteet sekä viittaukset rakennusten historiaan.

Diplomityöni ensimmäisessä osassa tarkasteltavat kolme esimerkkikohdetta ovat:

1. Lappeenrannassa sijaitseva Armilan kansakoulu, nykyään nimeltään Armilanlinna, joka on muutettu toimitiloiksi.

2. Oulun keskuskansakoulu, joka tunnetaan myös nimellä Sammakkotalo. Rakennus toimii nykyään COR Groupin pääkonttorina. Rakennus on toiminut myös Oulun keskustan terveysasemana.

3. Oulun teknillinen oppilaitos, nykyään nimeltään Asunto Oy Oulun TEKU, joka on uuden nimensä mukaisesti muutettu asuinkohteeksi.

Diplomityöni toisessa osassa syvennyn Hämeenlinnan keskuskoulun rakennuskokonaisuuden käyttötarkoituksen muutokseen. Keskuskoulun korttelissa on meneillään kaavamuutoshanke, joka sallii korttelin rakennusten käyttötavan muutoksen. Kaavamuutoksessa esitetään myös korttelin täydennysrakentamisen mahdollisuutta. Pohjustan suunnitelmaani tutkimalla Hämeenlinnan keskuskoulun koulurakennuksen ja ympäristön historiaa. Lisäksi tutustun Hämeenlinnan kaupungin strategiaan ja Keskustavisio 2035 -selvitykseen, joiden avulla pyrin määrittämään koulurakennukselle parhaiten sopivan, todellista tarvetta vastaavan, käyttötavan. Esitän keskuskoulun käyttötarkoituksen muutosta koulurakennuksesta senioritaloksi sekä senioritalon toimintoja tukeviksi palveluiksi. Lisäksi esitän Keskuskoulun kortteliin kaavaehdotuksessa esitetyn lisärakennuksen suunnitelman korttelitasolla. Sijoitan lisärakennukseen päiväkodin toimintoja. Suunnitelmassa tavoitteenani on ottaa huomioon historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan kohteen sekä ympäristön arvot rajoitteineen ja mahdollisuuksineen huomioiden samalla Hämeenlinnan kaupungin tulevaisuuden visiot, tavoitteet ja taloudelliset näkökulmat.

School buildings of functionalism in reuse : reuse plan of Hämeenlinna Central School

Abstract

This diploma thesis researches the future possibilities of the Hämeenlinna Central School building complex. The building complex consists of the Hämeenlinna Central School, a school building built in 1937, and the Gaddi Building built between 1877–1881. The Hämeenlinna Central School has been closed since 2017 and the building complex has remained nearly empty. The only remaining tenant of the school building complex is a gym in the basement of the main building. The Gaddi Building is now empty, but previously housed the fabric preservation facilities of the Hämeenlinna City Museum.

My diploma work is divided in to two sections. The first section is an exploration of functionalism in architecture, focusing primarily on school architecture. As part of this exploration, I offer a case study of three school buildings built between 1935 and 1940 which have been repurposed from their scholastic use to serve other needs of the community. These buildings offer a framework to illustrate and discuss the common features of school buildings from the era of functionalism. Through the case studies, I also investigate how changes in the use of the buildings are reflected in architectural and zoning changes. I aim to evaluate how the reuse of these example school buildings has succeeded both in meeting the demands of today and in preserving the features of functionalism and references to the history of the buildings.

The example school buildings presented in the first part of my diploma thesis are:

1. Armila School in Lappeenranta, nowadays known as Armilanlinna. The building is now used as business premises.

2. Oulu Central Elementary School, now used as the headquarters of the COR Group. The building has also been used as a health station of the city of Oulu.

3. Oulu Technical School, now housing Oy Oulu’s TEKU. The building has been transformed into apartments according to its new name.

In the second part of my diploma thesis, I dive into the reuse plan of Hämeenlinna Central School building complex. The Hämeenlinna Central School block is currently undergoing zoning changes that will allow multiple new purposes of use in the former school plot. The new city plan proposal concerning Hämeenlinna Central School block also presents the possibility of supplementing the block with new a building built along Lukiokatu.

I lay the groundwork for my reuse plan by studying the history of Hämeenlinna Central School building complex and the history of the building site. I also explore the city’s strategy and Keskustavisio 2035 -plan to understand the needs of the city. My proposal is to change of the purpose of Hämeenlinna Central School from school building to a senior housing unit with its complementary supporting services. I will also present a new building for the block; following the guidelines of the plan proposal. I suggest this new building be a kindergarten. The aim in my proposal is to honor the values of the historical building and the site, weigh its limitations, and explore its possibilities. I also consider the city’s future visions and goals as well as financial issues in my proposal.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elsa Kaaja, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.