University of Oulu

SPARC:n ja kollageeni IV:n ilmentyminen keuhkojen kehityksen aikana

Saved in:
Author: Härkönen, Janita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110059081
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Härkönen, 2021
Publish Date: 2021-10-06
Thesis type: Other thesis
Tutor: Kaarteenaho, Riitta
Merikallio, Heta
Reviewer: Kaarteenaho, Riitta
Merikallio, Heta
Description:

Tiivistelmä

Secreted protein acidic and rich in cysteine (SPARC) ja kollageeni IV (COLIV) ovat ekstrasellulaarisia eli soluvälitilassa olevia proteiineja, jotka kykenevät säätelemään kudosten rakennetta ja toimintaa ja siten niillä on myös tärkeä rooli keuhkojen homeostaasin ylläpitämisessä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia SPARC:n ja COLIV:n soluspesifistä ilmentymistä ihmiskeuhkojen eri vaiheissa (pseudoglandulaarivaihe, sakkulaarivaihe, kanalikulaarivaihe ja alveolaarivaihe) sikiökehityksen aikana.

Tutkimusaineisto koostui neonataalikauden keuhkokudosnäytteistä keuhkojen eri kehityskausilta. Näytteistä tutkittiin SPARC:n ja COLIV:n ilmentymistä lähetti-RNA- (l-RNA-) käänteistranskriptaasipolymeraasiketjureaktiolla (RT-PCR) ja proteiinitasolla immunohistokemiallisin värjäyksin. Immunohistokemiallisten värjäysten tulosten tulkinnassa käytettiin sekä semikvantitatiivista että kvantitatiivista automatisoitua menetelmää.

RT-PCR:n ja immunohistokemiallisten värjäysten tuloksista todettiin, että molemmat proteiinit ilmentyivät keuhkojen eri kehitysvaiheiden aikana samantyyppisesti. Immunohistokemiallisten värjäysten ilmentymät voimistuivat asteittain pseudoglandulaarivaiheesta sakkulaarivaiheeseen ja vähenivät hieman alveolaarivaiheessa. Ilmentyminen oli kuitenkin yhä voimakkaampaa alveolaarivaiheessa kuin kehityksen alussa. RT-PCR:n tulosten mukaan SPARC:n ja COLIV:n l-RNA:n ilmentyminen lisääntyi pseudoglandulaarivaiheesta sakkulaarivaiheeseen ja lopulta laski hieman alveolaarivaiheessa. Kokonais-l-RNA:n määrä oli korkeampi alveolaarivaiheessa kuin pseudoglandulaarivaiheessa. Normaalissa ihmisen keuhkon kehityksessä SPARC:n ja COLIV:n määrät siis vaihtelevat kehityskausittain, mutta niiden ilmenemisen muutokset ovat samantapaisia. Havaittu johtopäätös on aiemmin tunnistettu eläinmalleissa ja se on nyt ensimmäistä kertaa demonstroitu myös kehittyvässä ihmiskeuhkossa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janita Härkönen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.