University of Oulu

Tuli tehtyä veljen kans Nissan Micran jakopään ketjusta ranneketjut : tulla tehtyä -verbikonstruktion muoto, merkitys ja käyttö

Saved in:
Author: Pilto, Jouni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110069090
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pilto, 2021
Publish Date: 2021-10-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Västi, Katja
Sivonen, Jari
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielman aiheena on yksipersoonainen tulla tehtyä -verbirakenne. Tarkastelunäkökulma kytkeytyy konstruktiokieliopin ja kognitiivisen kieliopin teoreettiseen kehykseen. Tutkielma esittelee tulla tehtyä -konstruktion muotoa, merkitystä ja käyttöä. Konstruktion analyysi perustuu käsityöharrastajien keskustelufoorumilta Tee Se Itse kerättyyn aineistoon, johon sisältyy sata tulla tehtyä -konstruktion tapausta.

Tulla tehtyä -verbikonstruktiossa on vakio-osana tulla-verbi yksikön kolmannessa persoonassa. Tulla-verbiä seuraa varioiva verbi, joka on tyypillisesti transitiivinen. Yleisin varioiva verbi on tehdä. Varioivaan verbiin liittyy vakioisesti tUA-elementti, joka koostuu menneisyyden passiivipartisiipin tunnuksesta ja yksikön partitiivin tunnuksesta.

Konstruktion tulla-verbi ilmaisee aikamuodon, ja varioiva verbi ilmaisee prosessin eli toiminnan tai tapahtuman. Prototyyppisesti tulla tehtyä on henkilötarkoitteinen ja minäviitteinen konstruktio. Aineistossa tulla tehtyä -konstruktion argumenttina ei esiinny agenttia eli subjektisanaa, joten konstruktiolla on nollapersoonan ja passiivipersoonan piirteitä.

Tulla tehtyä -konstruktion funktio eli käyttömerkitys muodostuu vuorovaikutuksessa niiden lekseemien ja morfeemien kanssa, jotka esiintyvät kontekstissa. Analyysi osoittaa, että tulla tehtyä -konstruktiolla on useita eri merkityksiä. Perusmerkitykset ovat agentin taka-alaistaminen ja terminatiivisuus eli prosessin lopputuloksen korostaminen. Tulla tehtyä -konstruktion käyttömerkitykset jakaantuvat aineistossa reflektoiviin (jälkikäteisarvioiviin) ja affektisiin (ei-jälkikäteisarvioiviin) funktioihin. Reflektoivia funktioita aineistossa ovat frekventatiivisuus, habitiivisuus, kriittinen reflektio ja sattuma. Reflektoivat funktiot tuovat esille sen, että tulla tehtyä -konstruktio on ekonominen tapa käsitteistää samanaikaisesti sekä prosessia että kertojan tulkintaa prosessin vaikutuksista ja lopputuloksista. Tulla tehtyä on siis huolellisesti käytettynä ilmaisuvoimainen ja ytimekäs konstruktio. Tulla tehtyä -konstruktion affektisissa funktioissa keskeisiä ovat huoleton, vähättelevä tai maneerinen sävy. Tutkielma tuo esille myös sen, että tulla tehtyä -konstruktion merkitys ja käyttö eroavat merkittävästi eri tempusten välillä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jouni Pilto, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.