University of Oulu

Pakkausmenetelmien vertailu sulautetussa järjestelmässä

Saved in:
Author: Lähdesmäki, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110079102
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lähdesmäki, 2021
Publish Date: 2021-10-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työssä vertailtiin eri häviöttömien pakkausmenetelmien soveltuvuutta datan pakkaukseen sulautetussa järjestelmässä. Tavoitteena oli löytää rajoitetulla muistilla ja laskentateholla varustettuun laitteeseen parhaiten soveltuva pakkausmenetelmä. Työssä etsittiin ensin taustatutkimuksen avulla kolme käyttötarkoitukseen todennäköisimmin soveltuvinta menetelmää, jotka olivat FastLZ, MiniZ ja Heatshrink.

Työssä havaittiin selkeitä eroja eri pakkausmenetelmien vahvuuksissa: FastLZ oli nopea, MiniZ tehokas ja Heatshrink pärjäisi todella vähällä muistilla. Kuitenkin tutkimuksessa käytetyssä ympäristössä MiniZ osoittautui selkeästi monikäyttöisimmäksi ja tehokkaimmaksi.

Comparison of compression methods in an embedded system

Abstract

In this thesis different compression methods were assessed for suitability for data compression in an embedded system. The goal was to find the best algorithm for use in a device with limited memory and processing power. First a study was conducted to find three methods that were most likely to be suitable for the intended use: FastLZ, MiniZ and Heatshrink.

Clear differences were observed between the strengths of the methods: FastLZ was fast, MiniZ was efficient and Heatshrink could function in a very low-memory system. In conclusion however, MiniZ was clearly the most efficient and best all-around solution in the environment of this study.

see all

Subjects:
Copyright information: © Samu Lähdesmäki, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.