University of Oulu

Kallon kalotin korjaukseen käytetyn implanttityypin (onlay vs. inlay) vaikutus komplikaatiomääriin

Saved in:
Author: Urvas, Netta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110089104
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Urvas, 2021
Publish Date: 2021-10-08
Thesis type: Other thesis
Tutor: Tetri, Sami
Reviewer: Tetri, Sami
Qian, Cheng
Description:

Tiivistelmä

Dekompressiivinen kraniektomia on toimenpide, jossa poistetaan laaja osa kallon luusta. Toimenpide antaa aivoille tilaa laajentua laskien kallonsisäistä aivopainetta. Kraniektomian jälkeen kranioplastisessa toimenpiteessä voidaan luun tilalle asentaa synteettinen implantti, joka on tyypiltään onlay tai inlay. Onlay-implantti asettuu luupuutoksen yli kalloluun päälle, kun taas inlay-implantti asetetaan kalloluun ympäröimänä puutoksen kohdalle. Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tutkia implanttityypin, inlay vs. onlay, vaikutusta komplikaatioihin ja poistomääriin. Katsaus suoritettiin keräämällä inkluusiokriteereihin sopivat artikkelit PubMed-tietokannasta. Kaikista artikkeleista kerättiin tiedot potilas-, leikkaus- ja poistomääristä, sekä implanttimateriaali ja tyyppi. Muut kliiniset- ja perustiedot kerättiin kaikista artikkeleista, joissa ne olivat implanttimateriaalikohtaisesti saatavilla. Inkluusiokriteereihin sopivia tutkimuksia kerääntyi 48 kappaletta. Inlay implanteista tietoa sisälsi 29 tutkimusta ja onlay implanteista 22. Leikkauksia oli inlay ryhmällä yhteensä 9153 ja onlay ryhmällä 1034. ANOVA:n mukaan implantteja poistettiin inlaylla 537 (keskiarvo 7%, p-arvo=0,601) ja onlaylla 103 (keskiarvo 8%, p-arvo=0,601). Tilastoanalyysin mukaan komplikaatioprosentti oli inlaylla 12,7% (p-arvo=0,251) ja onlaylla 16,9% (p-arvo=0,251). Tulokset eivät siis olleet tilastollisesti merkittäviä. Biostatistisien testien mukaan implanttityyppi ei vaikuttanut leikkausten jälkeisiin implanttia vaativien poistojen tai komplikaatioiden määriin. Tämän katsauksen tulosten mukaan inlay- tai onlay-ryhmän implanttityypit ovat yhdenvertaisia päätetapahtumia, eli poisto- ja komplikaatiomääriä, verrattaessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Netta Urvas, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.