University of Oulu

Ala-asteikäisten lasten liikuntaharrastusten vaikutus koulumenestykseen

Saved in:
Author: Haapaniemi, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202110089109
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Haapaniemi, 2021
Publish Date: 2021-10-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lasten liikkumattomuus on usein esillä oleva aihe. Covid 19- pandemian myötä esimerkiksi valtion liikuntaneuvoston huoli on taas suurentunut, sillä ryhmäliikuntaharrastuksia on jouduttu perumaan ja näin ollen oletettavasti vaikuttanut lasten ja nuorten liikuntatottumuksiin hyvinkin huolestuttavasti. Liikunta on lapselle hyvin tärkeä osa arkipäivää, sillä sen avulla edistetään esimerkiksi kognitiivisia toimintoja, oppimista ja motorisia taitoja. Koulupäivän aikaista liikuntaa on tutkittu paljon ja sen on todettu olevan positiivisessa yhteydessä koulumenestyksen kanssa. Samalla on kuitenkin todettu, että koulupäivän jälkeen olevilla liikuntaharrastuksilla on sama positiivinen vaikutus. Tämän kirjallisuuskatsauksen aiheena on tutkia ala-asteikäisten lasten liikuntaharrastuksien vaikutusta heidän koulumenestykseensä. Tarkoituksena on vastata kahteen tutkimuskysymykseen: Miten liikuntaharrastukset vaikuttavat kognitiivisiin taitoihin? Millä tavalla liikunta vaikuttaa koulumenestykseen?

Lapselle kognitiiviset taidot eli tiedonkäsittelytaidot ovat hyvin tärkeitä, sillä niiden avulla opitaan uusia asioita. Koululaiselle tärkeitä kognitiivisia taitoja on esimerkiksi tarkkaavaisuus ja toiminnanohjaus. Lapsen oma aktiivisuus on tärkeää kognitiivisten taitojen kehittämisessä, mutta useiden tutkimusten mukaan taitoja pystytään parantamaan liikuntaharrastusten avulla. Kognitiiviset taidot kehittyvät aivojen kehityksen sekä motoristen taitojen kehityksen myötä. On siis tärkeää, että liikunnan avulla kehitetään niin motorisia taitoja kuin aivojen toimintaa.

Liikuntaharrastukset näkyvät koulumenestyksessä monella eri tavalla. Tutkimusten mukaan liikunnan harrastaminen on hyvin vahvasti yhteydessä akateemiseen suorituskykyyn ja onkin todennäköisempää, että liikkuva lapsi ja nuori saa parempia kouluarvosanoja kuin liikkumaton. Liikunnan positiiviset vaikutukset näkyvät varsinkin matematiikassa, luonnontieteissä sekä lukutaidossa. Oppiainearvosanojen lisäksi liikunnan on todettu vaikuttavan stressiin, ahdistukseen ja tarkkaavaisuuteen, jotka osaltaan vaikuttavat siihen, että oppilas menestyy koulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Haapaniemi, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.